Sobota nebo neděle?

1. listopad 2009 | 12.21 |
› 

Celistvé a úplnější vyučování o sobotě a neděli zde: http://www.ulozto.cz/8428217/muller-vyucovani-o-sobote-a-nedeli-mp3

Už nějakou dobu tady, na blogu, slibuji, že napíši svůj náhled na svěcení svátečního dne. Jsme jako křesťané volání scházet se v sobotu, nebo v neděli? Vím, že pro nevěřící čtenáře se tato otázka zdá malichernou a dalším důvodem, proč se na křesťany dívat zvrchu, že se dovedou pohádat o prkotiny. Ale pro mnohé křesťany tato otázka svou důležitost má a je pro ně důležité si ji projít a zaujmout k ní vážný postoj.

V úvodu článku bych rád vyjádřil hlubokou úctu k sobotě tak, jak ji vyznávají bratři z církve adventistů sedmého dne. Vidím dobré ovoce, které tato sobota přináší a plně uznávám, že Duch Svatý tuto církev může vést k sobotě skrze určité místa v Bibli. Navíc, první člověk, který mi jako první svědčil o Kristu, byl adventistou. V těch svých šestnácti či sedmnácti let jsem chodil mezi adventistickou mládež a hluboce na mne zapůsobila jejich zásadovost. Plně respektuji a cítím úctu k adventistické sobotě. Ale sám nejsem adventistou. Ke mne Duch Svatý hovoří skrze jiná místa v Bibli a vede mne k neděli. Duch mne také nakonec nepřivedl do církve adventistů, ale do církve bratrské, která světí neděli. A nevidím v tom protiklad, že by si Duch protiřečil, že adventisty vede k sobotě a ostatní křesťanstvo k neděli, nevidím v tom ani blud adventistů, ani nás. O tomto postoji hovořím v tomto článku: http://bohu-a.svetu.cz/387-rozdily-mezi-cirkvemi-a-vedeni-duchem-svatym.html.

Avšak jak jsem předeslal, Duch mne srkze jiná místa v Bibli vede k neděli. A o tomto vedení bych se s Vámi chtěl dneska sdílet.

Někteří adventisté tvrdí, že neděli zavedla církev až na základě příkazu Konstantina Velikého, který údajně chtěl sjednotit křesťanský oddělený den se dnem boha slunce. Ale to není pravda. Máme mimobiblická (ale i biblická) svědectví, že neděli křesťané světili mnohem dříve. Zcela jasnou zmínku máme například z roku 110. Všimněme si, pouhých (maximálně) patnáct dvacet let od sepsání biblické knihy Zjevení. Víme tedy, že v té době se pod pojmem "den Páně" (Zj 1,10) se myslela neděle. Dnešní doba je docela rychlá, už během velmi krátkého časového okamžiku může pojem získat jiný obsah. Ale né tak v době apoštola Jana. Dneska se informace šíří globální rychlostí, tehdy však internet, mobilní telefony, auta, letadla a jiné komunikační prostředky neexistovaly. A je to logické.

Vážení přátelé, který den je den Páně? Den vítězství Pána Ježíše Krista? Sobota, kdy ležel mrtvý v hrobě? Sobota, kdy farizeové a velekněží slavili, že mají problém z krku? Kdy učedníci se třepali strachy za zavřenými dveřmi? Anebo neděle, kdy se všichni mohli procházet v prázdném hrobě? Kdy se Kristus zjevoval učedníkům a zvěstoval, že žije a že je mu svěřena veškerá moc?

Sobota je dnem Božího odpočinku.

A odpočinek, spánek, je eufemismus pro smrt. Starozákonní sobota ukazovala na Kristovu smrt (Iz 11.10). Kristovo tělo je chrámem a Kristus sám je více než chrám (Mt 12,6). Tento chrám však byl zbořen, aby třetí den byl znovu vystaven (Jan 2, 19). A s chrámem se spojuje bohoslužba. Je - li chrám zbořen, tak jaká bohoslužba? Bez chrámu nelze oslavovat Pána. A tento náš, novozákonní chrám, byl v sobotu zničen, uzavřen, zbořen. Avšak v neděli se znovu postavil, ztnovu otevřel. V neděli měl vzkříšený Ježíš Kristus radostné a hluboké společenství s mnohými věřícími. Ježíš Kristus svým vzkříšením posvětil neděli.

A nejenom Ježíš Kristus. I Duch Svatý. Letnice, ve kterých vznikla samotná církev, se udály v... v neděli. Duch Svatý přišel na tuto zem v neděli. V neděli jsme my, věřící, byli pokřtěni v jedno Kristovo tělo, v neděli se zrodila církev z Ducha Svatého. Neděle tedy byla posvěcena, pomázana Synem a Duchem Svatým. A co Otec? Nebyl to On, kdo vzkřísil Krista a poslal Ducha Svatého? Nebyl to tedy hlavně On, Bůh Otec, který posvětil neděli skrze svého Syna a Ducha Svatého? Nejsou tito Tři Jedno? V plné Jednotě? Svědectví dvou, tří svědků, je pravé. Bůh začal tvořit svět v... v neděli. Neděle je den počátku, novosti. I v Kristu přišel nový počátek, nová doba. V Kristu můžeme začít i my, v Kristu máme nový počátek, nový život, v Kristu jsme znovuzrozeni. V sobotu byl odložen zákon, bal zničen úpis, který svědčil proti nám, v sobotu jsme spolu s Kristem mrtvi, v neděli však přichází Vítězství nad Smrtí, vítězstvi nad Zákonem, nad Dlužním úpisem, v neděli přichází Milost. V neděli jsme spolu s Kristem znovuzrozeni.

A i kdyby měli adventisté pravdu a církev v době Konstantina, nebo i kdykoliv jindy, vyměnila neděli za sobotu, přesto bychom však museli konstatovat, že k tomu měla plnou moc a plné právo, byla - li k tomu vybídnuta oslovením Duchem Svatým skrze Slovo. Proto taky osobně plně respektuji adventistickou sobotu. Podívejme se na toto Slovo: Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Mt 18,18.

Bible není korán, neměnný korán, ale Boží Slovo živé Skrze Ducha Svatého. Cíkrvi dává Pán právo a moc svazovat a rozvazovat, je - li k tomu vybídnuta právě Duchem Svatým. A hlas Ducha Svatého poznáme tak, stojí - li na Písmu (a není - li v rozporu s jinou čísti Písma) a přináší - li dobré ovoce. Všechno zkoumejte, vyzívá nás Apoštol Pavel. Takové svázání a rozvázání bude již v okamžiku tohoto svázání a rozvázání svázáno či rozvázáno v nebi.

V Písmu máme i drobná svědectví o tom, že v neděli se křesťané scházeli k lámání chleba. Tento příběh je popsán ve Skutků 20,7. Všimněme si, křesťané si v neděli nepřišli poslechnout Pavlovo kázání či rozloučit se s ním, neboť druhý den měl vyplout na cestu, jak učí adventisté. Ale křesťané se sešli k " k lámání chleba." Jinak řečeno, Apoštol Pavel odjel až v pondělí právě proto, aby v neděli mohl přijít na shromáždění k lámání chleba. Anebo si myslíme, že kdyby se křesťané scházeli v sobotu, že by Pavel nemohl odjet již v neděli? Ne. Není to tedy tak, že by se shromáždění sešlo v neděli kvůli Pavlovi, aby se s ním rozloučilo, ale naopak Pavel odjel až v pondělí proto, aby v neděli mohl přijít a mohl se se shromážděním rozloučit.

Na tomto blogu jsme si mnohokrát řekli, že Kristus je naplněním Zákona, dává Zákonu obsah. Pak je tedy i naplněním soboty, obsahem Soboty, Pánem nad Sobotou, protože sobota je součástí Zákona. Naplnění Soboty je tedy Smrt, Odpočinutí, Zánik chrámu a Bohoslužby, Zánik Starého života v sobotu a Vítězství, Milost, Znovuzrození z Ducha a příchod Nového Života v neděli. Tím tedy, když světíme neděli, naplňujeme obsah Zákonní Soboty. Sobota je obsažena v neděli, ale neděle není "pouze" anebo "pouhou" sobotou.

Neděle je dnem Nového počátku, Vzkříšení, Vítězství, radujme se z ní.

Amen...
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Sobota nebo neděle? niteo 24. 11. 2009 - 13:16
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 24. 11. 2009 - 17:18
RE: Sobota nebo neděle? 25. 12. 2009 - 13:58
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 26. 12. 2009 - 07:20
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 26. 12. 2009 - 07:27
RE: Sobota nebo neděle? honza 22. 06. 2010 - 10:40
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 24. 06. 2010 - 21:42
RE: Sobota nebo neděle? alias 16. 03. 2011 - 13:12
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 17. 03. 2011 - 15:21
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 17. 03. 2011 - 15:26
RE(2x): Sobota nebo neděle? dušan seberíni 25. 03. 2011 - 23:23
RE(3x): Sobota nebo neděle? bohu-a 26. 03. 2011 - 16:58
RE: Sobota nebo neděle? yaack 25. 03. 2011 - 19:51
RE(2x): Sobota nebo neděle? bohu-a 26. 03. 2011 - 16:56
RE(3x): Sobota nebo neděle? standa 29. 03. 2014 - 14:31