Ješ Sírachovec: O zlém, klevetném a hádavém jazyku

26. červen 2010 | 05.00 |

Zdržuj se sváru,
budeš mít méně hříchů;
prchlivost rozněcuje svár.


Hříšný člověk
znepřátelí mezi sebou přátele
a vnáší pomluvy mezi pokojné.

Oheň vzplane podle toho,
jaké je dříví,
a svár vzplane podle toho,
jak je tuhý.


Čím je člověk mocnější,
tím je prchlivější,
čím je bohatší,
tím spíše propuká v hněv.

Ukvapená hádka roznítí oheň,
náhlý svár vede ke krveprolití.


Jiskra vzplane,
když na ni foukáš,
zhasne,
když na ni plivneš;
přitom obojí vychází z jedněch úst.

Štvavý jazyk poškodil život mnohým
a hnal je z národu do pronárodu,
zničil i hrazená města a
podvrátil domy velmožů.


Štvavý jazyk vyhnal statečné ženy
a připravil je o plody jejich námahy.
Kdo jím se dá vést, nedojde odpočinutí,
nebude přebývat v pohodě.

Rána důtkami působí podlitiny,
rána jazykem drtí kosti.
Mnozí padli ostřím meče,
ale víc jich padlo za oběť jazyku.


Blaze tomu,
kdo je před ním chráněn,
kdo nezakusil jeho kousavost,
kdo nebyl zapřažen v jeho jhu
a nebyl svázán jeho pouty.

Jeho jho je železné
a jeho pouta bronzová.
Smrt, kterou způsobí,
je zlá, i podsvětí je lepší než on.


Zbožné zlý jazyk neovládne,
nevzplanou v jeho plameni.

Kdo opouštějí Hospodina,
ti mu padnou za oběť,
oheň se v nich rozhoří a nezhasne.
Pustí se do nich jako lev,
rozsápe je jako levhart.


Jen obežeň svůj statek plotem z trní
a své stříbro a zlato ulož pod zámek.

Svá slova važ a odměřuj
a ústa zavři dveřmi na závoru.


Dej pozor,
abys neuklouzl jazykem
a nepadl do rukou tomu,
kdo na tebe číhá.

Z knihy Ješuy Sírachovce, 28. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře