Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 1

11. prosinec 2009 | 05.24 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Evangelisté i svatí apoštolové velice zřetelně ukazují, v čem spočívá pravé a plně důvěryhodné očištění pro pravou a důvěryhodnou Církev, Vyvolenou nevěstu Kristovu. Toto očištění najdeme pouze v Ježíši Kristu, v Jeho Slovu a v Jeho předrahé krvi.

Nejprve v Boží inspiraci popisuje svatý Matouš (8, 2-3). Jednou ke Kristu přišel malomocný a  pomodlil se k Němu těmito slovy: "Pane, chceš - li, můžeš mně očistit." Na to Ježíš položil na malomocného ruku a řekl: "Chci, buď čist." A ihned byl nemocný člověk očištěn a zbaven svého malomocenství. Tento muž představuje všechny malomocné na duši.  Kdo se ke Kristu obrátí, odvrátí se od hříchů a v modlitbách poprosí o odpuštění, tomu se odpustí. Takový  bude očištěn stejně, jako se v Kristu očistil i malomocný z našeho příběhu. Protože toto říká Pán Bůh: Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.(Žd 8, 12). A když Bůh jednou slíbí, že si na jejich hříchy nevzpomene, tak jak by takovéto kající hříšníky mohl kvůli těmto proviněním poslat do pekelného očistce? Vždyť už je sám jednou očistil! Proto i říká apoštol Pavel: Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. (Žd 9, 28).   A jinde zase píše: Když dokonal Kristus očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.  Žd 1,3... Tyto citáty dokazují, že očištění je  pro věrné a opravdově se kající křesťany připraveno v samotném Ježíši Kristu...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141 - 153.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře