Izajáš: Když prorok Boží chodí nahý a bosý...

7. červenec 2010 | 20.30 |

Toho roku, v němž tartán
poslaný asyrským králem
Sargónem přitáhl k Ašdódu,
bojoval proti němu
a dobyl jej,

v onen čas promluvil Hospodin
skrze Izajáše, syna Amósova:
"Jdi a odpásej si z beder
žíněnou suknici
a zuj si opánky z nohou."


On tak učinil
a chodil nahý a bosý.

I řekl Hospodin:
"Jako chodí můj služebník
Izajáš nahý a bosý
po tři roky na znamení
a předzvěst pro Egypt a pro Kúš,


tak požene asyrský král
zajatce egyptské a vysídlence kúšské,
mladíky i starce, nahé a bosé,
s odhaleným zadkem, Egyptu k hanbě.

Budou plni děsu
a hanby pro Kúš,
k němuž vzhlíželi,
a pro Egypt,
jímž se chlubili.


Obyvatelé toho pobřeží
v onen den řeknou:
‚Hle, tak to dopadlo
s tím, k němuž jsme vzhlíželi,
k němuž jsme se utíkali o pomoc,
aby nás vysvobodil od asyrského krále.

Jak bychom mohli vyváznout my?‘"

Z knihy proroka Izajáše, 20. kapitola.

Poznámka: Někdy to tak bývá, že Bůh zatřese našimi jistotami a pak se nás zeptá: Člověče, na čem stavíš svůj život? Na co spoléháš? Na čem zakládáš svůj pocit bezpečí, klidu, harmonie? Na něčem pevném, nepohnutelném, věčném jako skála, anebo na něčem, co tu dneska je a zítra se může zhroutit jako domeček z karet?

 Stejně tak i obyvatelé fénických měst, kterým je adresováno dnešní proroctví. Ti spoléhali, že z podrůčí Asýrie je vysvobodí Egypt. Ale prorok jim vzkazuje a velmi názorně vysvětluje, že na Egypt se spoléhat je zbytečné. Naděje vložené do Egyptu je jako dům postavený na tekutém písku, dneska stojí a zítra v bouři padne a nezbyde po něm ani památka. Obdobně, jak chodí prorok nahý, s odhalenou zadnicí, tak budou egyptští mladíci i staříci hnání jako dobytek do Asýrie na trhy otroků. Kdo vás tedy může osvobodit, vážení féničtí?

Ke komu se tedy obrátíme o pomoc?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře