List palestinských křesťanů

20. prosinec 2009 | 06.48 |

Již jsem zde uveřejnil zprávu Christian Today o Listu palestinských křesťanů k Církvi a mezinárodnímu společenství. Na internetu jsem našel podstatnou část tohoto listu přeloženou. Nevím, na kolik je tento překlad důvěryhodný. Na granosalis jej vložil uživatel Ferda. Pro důležitost poselství jsem se rozhodl jej zde překopírovat celý, snad se na mne autor nebude hněvat...   

Deklarace palestinských církevních vůdců

 
Podle agentury Maan News Agency podepsalo asi deset představitelů katolíků, řeckých ortodoxních, luteránů, anglikánů a baptistů deklaraci pod názvem "Moment pravdy", ve které čteme mimo jiné:   "Jako křesťané protestujeme proti utrpení v naši zemi pod izraelskou okupací. Tragédie palestinského lidu dosáhla vrcholu. Klademe si otázku, co dělá mezinárodní společenství, co dělají politici v Palestině, Izraeli a v arabském světě? Co dělá církev? To není jen politická otázka. Obracíme se na církevní představitele, na palestinskou společnost, na izraelskou společnost, na mezinárodní společenství a na věřící křesťany celého světa s apelem:   

 
1) Všichni hovoří o míru a mír nikde. Jsme zbavováni svobody. Oddělující plot změnil naše města a vesnice ve vězení. V Gaze žijí lidé v nelidských podmínkách, pod trvalou blokádou, odříznuti od ostatního palestinského území. Izraelské osady pustoší naši zemi, kontrolují naše přírodní zdroje, včetně vodních zdrojů a zemědělské půdy. Denně jsme ponižováni u kontrolních stanovišť, na trhu práce, na školách i v nemocnicích. Plot rozděluje rodiny, zejména ty členy rodin, kteří nemají izraelský průkaz totožnosti.   

 
Náboženská svoboda je omezována, je nám bráněno v přístupu ke svatým místům pod záminkou bezpečnosti. K jeruzalémským svatým místům nemají přístup mnozí křesťané a muslimové ze Západního břehu i z pásma Gazy. Dokonce sami občané Jeruzaléma jsou během svátků omezováni v pohybu. Někteří arabští duchovní mají zákaz vstupu do Jeruzaléma. Dalším problémem jsou uprchlíci. Mnozí z nich žijí v táborech v obtížných podmínkách. Několik generací čeká na svůj návrat. Tisíce vězňů strádá v izraelských věznicích. Izraelci dělají všechno možné pro osvobození svého jediného vězně, ale kdo osvobodí ty tisíce palestinských vězňů?   

 
Jádrem problému je Jeruzalém, symbol míru a znamení konfliktu. Zatímco plot odděluje palestinské sousedy, Jeruzalém je vyprazdňován od palestinských občanů, křesťanů i muslimů.

Jsou jim zabavovány průkazy totožnosti, bez nichž ztrácí právo na bydlení ve městě. Jejich domy jsou ničeny nebo vyvlastněny, město smíření se stalo městem diskriminace a vyloučení, zdrojem boje místo pokoje. Izrael nerespektuje mezinárodní právo i rezoluce, ochromuje arabský svět a pohrdá mezinárodním společenstvím. Porušuje lidská práva a přestože o tom referují různé organizace, bezpráví trvá. Palestinci v Izraeli musí snášet nespravedlnost, ačkoli jsou řádní občané s právy i povinnostmi.   


 
Jiným problémem je emigrace. Mladí křesťané i muslimové nevidí žádnou budoucnost a odcházejí ze země. Ztrácíme vzdělanou mládež. Úbytek křesťanů je jen důsledek trvajícího konfliktu. Izrael se odvolává na svou bezpečnost. Ano, existuje palestinský odpor k okupaci. Bez okupace by nebylo odporu, obav i nejistoty. 

To je naše pochopení situace.

 
Proto vyzýváme Izrael k ukončení okupace, aby zavládl mír, spravedlnost a bezpečnost. Někteří Palestinci řeší konflikt vyjednáváním, ale to k pokroku mírového procesu nepomáhá. Další politické frakce vyzývají k ozbrojenému odporu. Tragédie se zhoršila vnitřním bojem mezi Palestinci a oddělením Gazy od zbytku území. Za to nese svůj díl odpovědnosti také mezinárodní společenství, když odmítlo výsledky voleb z roku 2006.     

 
Světové společenství vyřešilo utrpení židovského národy vytvořením nového utrpení, vyhnáním nás z naši vlasti. Naše vazby k této zemi jsou našim přirozeným právem. Prožíváme utrpení jen proto, že jsme Palestinci. Izraelská okupace naši země je hříchem proti Bohu i lidskosti. Každý výklad Bible, podporující okupaci, je v rozporu s křesťanským učením, protože vyvolává násilí a svatou válku ve jménu Všemohoucího, podřizuje Boha dočasným zájmům člověka a narušuje Boží obraz v lidech politickým bezprávím. Ani úsilí prezidenta Obamy nepřineslo dosud žádnou změnu.   

 
Ačkoli vidíme mezi Palestinci zklamání a roztržku, neodkládáme naši naději. Mezi různými církevními skupinami je přítomen ekumenický duch. Konají se mezináboženská setkání, křesťansko-muslimský dialog teologů i členů církví. Vedeme dialog i s představiteli judaismu.

Znamením naši naděje je vytrvalost několika generací nezapomenout na "Nakba" (katastrofu). Náboženství nesmí podporovat žádný nespravedlivý politický systém. Kruté podmínky pro život palestinské církve volají po jasné odpovědi církve ve světě.   

 
Láska vidí v každém člověku Boží obraz.

Každý člověk je náš bratr a sestra.

 
To neznamená, že schvalujeme zlo a agresivitu některých. Láska koriguje zlo a zastavuje agresivitu. Agrese proti palestinskému lidu, tj.izraelská okupace, je zlo, kterému se musíme postavit na odpor a odstranit ho. Odpovědnost leží na mezinárodním společenství, které reguluje vztahy mezi národy. Cesta násilí musí ustoupit cestě spravedlnosti. Odporovat okupaci je právem a povinností křesťanů, ale musí se tak dít v lásce. Nemůžeme ovšem odporovat zlu zlem. Odpor můžeme vyjádřit občanskou neposlušností. 

Vážíme si všech, kteří položili životy za náš národ.     

 
Součástí našeho mírového odporu je rovněž ekonomický bojkot okupanta. Tímto můžeme dosáhnout vytouženého vyřešení našich problémů, jak se to podařilo v Jižní Africe a v jiných hnutích za svobodu. Buď nás kolo násilí zničí všechny, nebo nás všechny obohatí mír. Vyzýváme Izrael, aby skoncoval vůči nám s nespravedlností, v níž koření onen "terorismus." Křesťany celého světa voláme k pokání. Je-li náš bratr ve vězení, jme ve vězení i my. Je-li zbořen jeho dům, je zbořen i náš. Je-li zabit, jsme zabíjeni také my. Mlčeli jsme už dlouho. Naším poselstvím je láska k muslimům, židům a k celému světu.   

 
Muslimy vyzýváme k opuštění fanatismu a extremismu. Židy vyzýváme k soužití v lásce, bojovali jsme se už dlouho. Lidská bytost nebyla stvořena k nenávisti. Církev ve světě vyzýváme k solidaritě nejen slovem, ale i skutkem. Je čas k revizi fundamentální teologie. Tážeme se všech křesťanů: jste schopni dopomoci nám ke svobodě, poněvadž to je jediné řešení pro oba národy k dosažení míru, lásky a bezpečí?   Přijeďte k nám jako turisté a poznejte realitu. Odsuzujeme antisemitismus i islamofobii, učiňte totéž. Vyslovte se jasně k izraelské okupaci, neinvestujte v Izraeli.   

 
Obracíme se na mezinárodní společenství: zastavte princip "dvojího standardu", uvalte na Izrael ekonomické sankce, bojkotujte Izrael. To je cesta k míru, ne pomsta. Láska, důvěra a smíření jsou dosažitelné. Potřebujeme nové vzdělávání, bez nenávisti. Snaha učinit Izrael jen židovským nebo muslimským takový stát dusí a omezuje a nadřazuje jedny nad druhými. Apelujeme na palestinské vůdce, aby nás svými rozkoly neoslabovali a naše utrpení nezvětšovali. Apelujeme na mezinárodní společenství, aby pomohlo rozkol zastavit. Věříme, že v posledu bude Boží dobrota triumfovat nad zlem.    

 
  (IMRA, 11.12.09, ko)   

Zdroj: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=10092&mode=nested&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře