Nedělní modlitební chvile...

2. říjen 2009 | 17.42 |

Zavolej Bože, a já se ozvu, nebo budu mluvit já, a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích. Job 13, 22n

Nedělní modlitební chvíle:  

...

Prosím, neberte tento článek jako nějaké obviňování "nechodičů", že se modlitebních setkání neúčastní. Sám jsem nedělní modlitební chvíle nenavštěvoval, dokud jsem ji nezačal u nás ve sboru vést. Párkrát jsem sice zavítal, ještě jak to vedl jeden náš vážený bratr, potom ještě jsme jeden rok měli modlitební setkávání mládeže, kde jsme se přimlouvali za English camp. Ale jinak jsem i já byl nechodičem.  Avšak i když jsem  nechodil, přesto jsem si moc vážil  toho, že nedělní chvíle fungují. Je to důležité i pro celý sbor, věřím tomu. Členové nedělní modlitební skupinky  se vlastně nemodlí jenom sami za sebe, ale jménem celého našeho shromáždění. Bojujeme z pověření sboru, jménem sboru a s celým sborem.

Proto je mi líto, když my, křesťané,  nedělní modlitební chvilku necítíme jako závažnou a významnou součást našeho společného sborového života. Nestojí nám za to, abychom přišli do sboru o pár desítek minut dříve. Zvlášť, když kolem sebe vidíme tolik modlitebních námětů. Milí bratři, milé sestry, nežijeme v době míru. My jsme pronásledování. I v dnešní době. Nemyslím teď pronásledování ze strany státu, ale ze strany satana. Jsme uprostřed války.

Mnozí z nás jsou marodní.

Avšak díky Bohu za modlitby, kterými můžeme podpořit naše nemocné. Další z nás mají problémy s financemi, neboť se setkali se zlem, které se vtělilo do lidského sobectví, bezbožnosti a podvodů. Jiní zažívají ďáblovo namlouvání. Prožíváme  problémy v zaměstnání. Na někoho si zasedl šéf. Naši učitelé zase potřebují podporu v dennodenním duchovním boji za katedrou. Promluvte si s některým z nich o současné situaci dnešního školství.  A toto všechno není nic, co by se netýkalo ostatních členů sboru. Naopak, prožívá-li bolest jeden úd těla, vždy to bolí (nebo mělo-by bolet) tělo  celé. 

Podívejme se také na naše nevěřící přátelé a příbuzné. Oni, sami ze sebe, se nebudou modlit za vlastní obrácení, nebudou vyznávat svou hříšnost. To je náš úkol, nás, křesťanů. Mne hodně dojalo, když mi třeba jedna starší sestra ze sboru řekla, že se na modlitebních setkáních modlili společně za mé obracení s druhou sestrou, která je známá mé maminky. A já věřím, že i to, že jsem dnes mezi křesťany, je i díky těmto přímluvám.

Můžeme se věnovat i současné politické situaci v naši zemi. Neměli bychom se jako sbor přimlouvat za moudrost a lásku našich politiků? V současné době žijeme uprostřed ekonomické krize srovnatelné té z 30. let, pamatujeme si, k čemu tato předchozí krize vedla?

Jistě, věřím tomu, že se všichni věřící se za svůj sbor modlíváme, v našich rodinách i při jiných příležitostech. Ale přesto si myslím, že onen čas před začátkem bohoslužby má své modlitební "kouzlo",  nejenom pro onu provázanost se shromážděním, které následuje bezprostředně po něm. Jedná se jakoby o "předvoj", o hlídku, která bojuje o ochranu kolony a dává pozor, nejde - li nepřítel, použiju – li opět vojenské přirovnání. Vždyť to byla i jedna z příčin tragédie Titaniku, že noční hlídka neměla k dispozici dalekohledy.

Proto zvu každého, malého i velkého, zkušeného i křesťanské nedochůdče,  na nedělní modlitební chvilku, funguje-li u Vás nějaká. Modlitby nejsou jenom o nahlas vyslovovaných slovech. Modlitba je i chvíle ztišení před naším Pánem, chvíle třeba i bez hlasitých proslovů. Modlitba projevujeme lásku. Kdo nemiluje, ten se nemodlí, neboť nemá důvod se modlit. Modlitbou se podřizujeme Pánu, s důvěrou se odevzdáváme do Jeho Rukou a do Jeho vůle.  Modlitební chvíle je i místem, kde se můžeme sdílet vzájemně o modlitebních potřebách a námětech, se svými bratry a sestrami. Místem, kde se v pokoře a v tichosti setkáváme s Pánem a necháváme jej k sobě promlouvat.  

Lodi bez radarů, hlídce bez dalekohledu, telefonu bez sluchátka, bojové jednotce bez spojení s velitelem, vydané nepříteli napospas, se podobá sbor bez upřímné, kajícné, společné a naslouchavé, tiché chvíle modlitby.

Kdož sú Boží bojovníci a zákona Jeho? Ze staré, středověké písně...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře