Soudní spor o košili: Nechej i svůj plášť

14. říjen 2009 | 17.29 |

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub'. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Matouš 5, 40n.

Učení na hoře, již popětatřicáté společně usedáme u Ježíšových nohou, abychom naslouchali Pánovu Slovo. Otevřeme tedy své uši, svá srdce, své mysli, aby bylo volné pro Boží setbu i pro Boží žeň.

Křesťanská asertivita. Duchovní boj. Zvláštní, že? Kdo by se s tebou chtěl soudit o košili. Třeba zloděj, který ti ji ukradl a nechce ji vrátit zpátky. Dej si mne k soudu, říká ti drze do očí. Moderní světská aseritivita by nás asi vedla k tomu, abychom si takové jednání nenechali líbit a na soud se opravdu obrátili. Ale Ježíš však, jak jsme si už několikrát řekli, chce po nás něco jiného. A to "jiné", to bere dech. Je provokativní. Sahá nám do morku kostí.  Co si vlastně Kristus žádá?

Minule jsme si říkali, že nastavit druhou tvář znamená nenechat si vnutit  strach, chování, které od nás očekává agresor. Stát pevně na svém, pevně. Aby člověk však stál pevně, musí stát na něčem pevném, co se netřepe, neklouže, na skále, se kterou nic nepohne. A tou skálou je Bůh, Ježíš Kristus. 

Nejednej s druhým tak, jak on jedná s tebou. Ale tak, jak bys ty jednal se sebou samým. Ježíš, jak si ukážeme, bude-li Pán chtít,  v příštích článcích, nás zve k lásce. K lásce ke svým nepřátelům. Láska nečiní jenom to, co je její poviností. Nečiní jenom to, k čemu je nucena. Ale dává přidanou hodnotu. A ta přidaná hodnota, to je velká zbraň. Zbraň, která boří hradby. Moc, která hojí rány, teplo, které přemáhá ledovce. To je jednání, které agresor nečeká. Agresor chce, aby jej oběť nenáviděla, aby se jej bála. Aby skrze nenávist a strach zotročil jak tu oběť, tak i mnohé manipulované. Nemluvím tu však o stokholmském syndromu, nejde o city, o namlouvání si iluzí rozporných s realitou, ale o uvědomělou biblickou lásku, lásku třinácté kapitoly prvního listu do Korintu.

Samozřejmě, že tento princip má své hranice. Kdyby například nacisté chtěli, abychom jim prozradili úkryt jednoho židovského uprchlíka, pak není správné, abychom jako bonus z lásky přidanou hodnotou prozradili další tři. Chce - li agresor po nás něco, co je v rozporu s Boží vůli, co se nedotýká jenom nás, ale i druhé, tam musíme říci stop, nesluší se poslouchat lidi více než Boha.

Dnešní české církve ve společnosti ztratily kredit. A to tím, jak se soudí o zabavené majetky. O katedrály.Kristův princip asertivity zde byl porušen a společnost to citlivě vnímá. Jak se vůbec můžeme zlobit na billboardy, které toto jednání kritizuje a nazývá jej bezohledností a sobectvím? Jeden vedoucí křesťanský politik, se soudí s charitou o dům za miliony. Katoličtí překladatelé z první poloviny dvacátého století, doktoři Hejčl se Sýkorou, ke svému překladu přidali poznámku, že Ježíš zde nezakazuje obrátit se na soud  kvůli svým oprávněným pohledávkám. Ale jak k tomu tito bratři došli? Čistě z biblického textu toto nevyplívá. Opravdu se Ježíš z těchto soudních sporů a dlouholetých tahanic raduje? Anebo mu to trhá srdce? Mračí se na bezbožnou společnost, která nechce vyrovnat majetkové křivdy z minulosti, na bezbožnou charitu, která vede s nebohým a spravedlivým, docela chudým a bezbraným vrcholným politikem svůj amorální spor? Anebo se spíše zlobí na nás, na křesťany? A že jsme v právu? Že se hádáme kvůli principu a kvůli spravedlivosti? No a co?

Všimněme si, že Ježíš v našich dnešních slovech úplně pomíjí otázku, jsme - li v právu, či nikoliv. Ukazuje zcela jiný princip a zcela jinou spravedlnost. Spravedlnost, která o mnoho přesahuje spravedlnost židů a farizeů. Vzpomeňme si, že pojem spravedlnost v bibli ani tak moc neznamená to, co si pod tímto pojmem představujeme my, princip přiměřenosti trestu, na hrubou látku hrubou záplatu. Biblický pojem "Spravedlnost" znamená "konání Boží vůle", anebo přímo "Boží vůli." Ten, kdo hájí spravedlnost, musí hájit Boží vůli. A Boží vůli zde Ježíš v kázání na hoře vyjevuje.  Soudí - li se s tebou kdo o košili, dej mu i kabát.

Ano, ono to bolí. Ale jak říkala Matka Tereza (a jak ji citoval jeden katolický farář minulé pondělí) láska musí bolet. Láska, která nebolí, která nepřináší oběti, je vůbec láskou?

Na druhé straně však Bůh zcela jistě nechce, abychom se nechali ožebračit a přivést na buben nespravedlivými soudními spory. Nedávejte psům, co je svaté, neboli jinak řečeno, nenechte se zneužívat. Bible, to není mnohdy knihou dávající přesné návody, tehdy se zachovej takhle, ondy jinak. Spíše jakoby dávala mantinely. Odsud posud. Nenechte se zneužívat.

Velký francouzský spisovatel, Victor Hugo, ve svém románu Bídníci popisuje tuto scénu: Vězeň na útěku, Jean Valjean, okrade kněze, málem ho zabije ve spánku. Je chycen a předveden před něj zpět. Ale tento kněz před spravedlností popře, že byl okraden a ohrožen na životě. Naopak, říká, že okradené věci vězňovi dal a dokonce přidal další, které mu údajně chtěl věnovat před tím, než utekl. Vězeň byl osvobozen. Tato situace však změnila celý jeho život, z psance se stal poctivý člověk, který toužil pomáhat druhým. Tuto scénu, v anglickém znění, si můžete prohlédnout zde, omluvte prosím sníženou kvalitu snímku:

 Nechť nám Bůh požehná a vede nás k takovémuto jednání k druhým. K jednáním v Boží Moci a v Boží Spravedlnosti, které se dotýká lidských duší a lidského srdce. Amen...

 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře