O vzdělávání se...

26. září 2009 | 07.32 |

Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání,
až do šedin tak budeš nacházet moudrost.
Přistupuj k ní jako oráč a rozsévač
a čekej na její dobré plody.
Jen málo námahy na ni vynaložíš
a brzy budeš jíst, co z ní vzejde.

Nevychovanému se zdá příliš drsná,
pošetilý při ní nevytrvá.
Bude pro něho jako těžký zkušební kámen
a nebude váhat ji odhodit.

Moudrost je totiž hodna svého jména,
vždyť přístup k ní mají nemnozí.
Poslechni, synu,
a přijmi mé mínění,
neodmítej mou radu.

Vsuň své nohy do jejích okovů
a na svou šíji navleč její obojek.
Sehni se a nes ji na svých ramenou,
její pouta neměj v ošklivosti.
Přistup k ní celou svou duší
a celou svou silou se drž jejích cest.
Jdi po jejích stopách
a ona se ti dá poznat, j
akmile ji jednou pevně uchopíš,
už ji nepouštěj.


Nakonec v ní najdeš odpočinutí
a promění se ti v radost.
Její okovy ti budou silnou ochranou
a její obojek límcem slávy.
Její jho je ozdoba ze zlata.


Synu, budeš-li chtít,
dostane se ti vzdělání;
oddáš-li se moudrosti celou duší,
staneš se důvtipnějším.
Budeš-li rád poslouchat,
mnohému se naučíš,
nakloníš-li pozorně své ucho,
staneš se moudrým.

Ocitneš-li se v zástupu starších,
rozpoznej, kdo je z nich moudrý,
a toho se přidrž.
Ochotně naslouchej každému vyprávění o Božích věcech
a nedej si ujít žádný moudrý výrok.

Objevíš-li rozumného,
přivstaň si a pospěš k němu
a tvá noha ať vyšlape práh jeho dveří.

O Hospodinových příkazech přemýšlej
a vždycky se bedlivě zabývej jeho zákony.
On posílí tvůj rozum
a uspokojí tvou touhu po moudrosti.

Z knihy Ješuy Sirachovce, 6. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře