Transexualita

3. listopad 2009 | 21.20 |
› 

Transsexualita (neboli transsexualizmus) je stav nesouladu mezi psychickým a anatomickým pohlavím. Transsexuálem je buď člověk, který má primární pohlavní znaky muže, ale cítí se být ženou (tzv. "male to female", MtF, "z muže na ženu") nebo člověk, který má primární pohlavní znaky ženy, ale cítí se být mužem (tzv. "female to male", FtM, "z ženy na muže"). V různých společnostech se liší, jak lidé takový stav prožívají i jak společnost k takovým lidem přistupuje. V 90. letech 20. století se zformovala hnutí transsexuálů, která prosazují rovnoprávnost a důstojnost transsexuálních lidí a právo na lékařskou i úřední změnu pohlaví; vůči snahám o změnu pohlaví se staví odmítavě nebo rozpačitě konzervativnější části společnosti.

Pohlavní identita, tedy psychická nebo společenská příslušnost k určitému pohlaví, je jinou otázkou než sexuální orientace.

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 obsahuje tzv. poruchy pohlavní identity v kapitole F64 (F64.0: Transsexualizmus, F64.2 Porucha pohlavní identity v dětství). Transsexualizmus definuje jako "přání žít a být akceptován jako příslušník opačného pohlaví", přičemž za obvyklé označuje pocit nespokojenosti s vlastním anatomickým pohlavím nebo pocit jeho nevhodnosti a přání hormonálního léčení a chirurgického zásahu, aby tělo odpovídalo preferovanému pohlaví. Pro stanovení této diagnózy je vyžadována přítomnost transsexuální identity trvale alespoň dva roky, přičemž by neměla být příznakem žádné duševní poruchy nebo (jiné) intersexuální, genetické nebo chromozomové abnormality.

Příčiny: Mezi neurology a sexuology postupně převažuje názor, že psychické pohlaví je determinované speciálním mozkovým centrem pohlavní identity (bez přímé závislosti například na sexuální orientaci) a že psychická pohlavní identita je určena nejpozději během nitroděložního vývoje. Žádné výzkumy však nejsou stoprocentně exaktní.


Zdroj: Wikipedie,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transsexualita

Název "transexualita" je trošku pro toto tělesné postižení velmi nešťastný, neboť se samotnou sexualitou to nemá nic společného. "Tranďák" nechce operaci pro to, že by ho nějak sexualně vzrušovalo být druhým pohlavím, ale protože jednoduše druhým pohlavím je. A toto není nějaká jeho dočasná módní tužba, ale něco, co cítí od úplně nejútlejšího dětství. První příznaky tohoto tělesného postižení jsou patrné od 3 - 6 let věku. Jsou i jiná tělesná postižení, které nejdou vidět na první pohled, hluchota například, vrozené vady srdce a podobně. To, že vzhledově jejich tělo vypadá "normálně", neznamená, že normální je.

Operací transexuálů neříkáme Bohu, že se nějak spletl. Stejně tak to neříkáme operací, kterou se odstraní například ona zmíněná vrozená vada srdce nebo jakákoliv jiné vrozené postižení. Jestli s takovouto operací, kde se odstraňuje nebo jinak léčí vrozená vada, máme problém, tak zrušme operace všechny.

Bůh říká, že je mu odporné, když se muž obléká do ženských šatů a žena do šatů mužských. Oč více je mu odporné, když muž má tělo ženy a žena tělo muže. Proč si tak myslím? Protože sami "tranďáci" mají ke svému tělu odpor. A opět, to není jenom nějaká malicherná krátkodobá marnost s tím, že "už roupama neví, co má dělat."Je to něco, co oni hluboce cítí od nejútllejšího dětství.

Ano, odpor k vlastnímu tělu je hřích. A co říká Bible?
Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.Matouš 5, 29n.

Domnívám se, že křesťané nemají právo odsoudit tělesně postiženého člověka, který prošel operací, k samotě odepřením poskytnutí svátosti manželství. Sám apoštol Pavel měl pifku na lidi, kteří zakazují druhým ženit se z nebiblických příčin. Není důvod, proč by si žena nemohla vzít muže za svého manžela, byť by před x lety měla něco, co na ženské tělo nepatří a co ji bylo chirurgicky odstraněno. Jestli to nevadí manželovi, pak knězi by to vadit také nemělo...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (30x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Transexualita beef cake 17. 07. 2012 - 23:41
RE(2x): Transexualita bohu-a 18. 07. 2012 - 18:50