Izajáš: Pád Babylóna...

12. červenec 2010 | 05.00 |

Dostalo se mi tvrdého vidění:
"Věrolomník jedná věrolomně
a zhoubce hubí.

Přitáhni, Élame,
oblehni, Méde!
Všem vzdechům učiním přítrž."


Proto jsou má bedra
plná smrtelných úzkostí,
křeče se mne zmocnily jako rodičky.

Jsem zkrušen tím, co slyším,
hrozím se toho, co vidím.


Mé srdce vrávorá,
náhlá hrůza mě jímá,
kýžený soumrak se mi
změnil v otřesnou chvíli .

Chystá se stolování,
prostírá se ubrus,
jí se a pije.


Vzhůru, velitelé, namažte své štíty!
Neboť Panovník mi praví toto:
"Jdi, postav hlídku;
ať oznámí, co uvidí.

Uvidí-li vozbu, koňská spřežení,
jízdu na oslech, jízdu na velbloudech,
ať sleduje pozorně, velmi pozorně."

I zvolal jako lev:
"Na hlídce, Panovníku,
stojím stále, po celé dny,
a na své strážní stanoviště
se stavím po všechny noci."

Hle, tu přijíždí vůz,
muž, koňské spřežení!

On hlásí: "Padl, padl Babylón
a všechny tesané modly jeho božstev
jsou roztříštěny o zem!"


Můj podupaný lide,
synu mého humna!
Co jsem slyšel od Hospodina zástupů,
Boha Izraele, to vám oznamuji.

Z knihy proroka Izajáše, 21. kapitoly

Poznámky: Podle řeckého dějepisce Herodota opravdu město Babylon padlo bez boje  Peršsko - Médskému útoku. Panstvo, které týralo celé národy židy nevyjímaje,  bezstarostně hodovalo, i když už padly vnější hradby, uvádí ekumeničtí překladatelé Bible. Prorok Izajáš však tyto věci oznamuje, tuším, cca dvě stě let před tím, než se odehrály. Možná i některý z Vás, vážení čtenáři, bezstarostně hoduje, i když ví, že dříve nebo později si jej smrtka zavolá a on natáhne bačkory. Tento konec je nevyhnutelný, tak proč si neužít, že, byť se zlověstným vědomím za zády. Není to však poněkud prázdné, plytké, bezobsažné a nic neříkající?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře