O nastavení druhé tváře...

7. říjen 2009 | 06.25 |

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou... Matouš 5,39.

Kristova slova o nastavení druhé tváře nebývají často správně pochopena. Hovoří se o ustupování zlu, appeasmentu, o zbabělosti. O pasivitě, neaktivitě, ke zlu. Ale opak je podle mého názoru pravdou. Ježíš nás zde nevyzívá, abychom se podřizovali zlu, nebo dokonce silnějšímu, naopak, volá nás do boje, do aktivního, odvážného boje, do boje s jinými prostředky, s jinými zbraněmi. Co to tedy znamená, nastavit druhou tvář?

1) Nenechat si vnutit strach. Ten, kdo druhého násilně brutálně přepadne, chce v něm vzbudit strach a skrze strach jej ovládnout. Udělat z něj nemyslící ovci jdoucí na porážku, která právě ze strachu udělá první a poslední. Ale Ježíš říká: Neboj se! Podívat se nepříteli do očí a nastavit mu druhou tvář může jenom ten, kdo z něj nemá strach.

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. Matouš 10, 28

2) Stát na svém. Agresor chce svým útokem dosáhnout toho, aby napadený změnil svůj názor. Podívat se nepříteli do očí a nastavit druhou tvář znamená znovu se vystavit jeho útoku. Nebo-li, jinak řečeno, nevzít agresorovi důvod, pro který zaútočil. Trvat na svém postoji. Neustoupit, ani o píď.

3) Nenechat si vnutit nenávist. Agresor na obět útočí i proto, aby získal svého nepřítele. Když získá agresor svého nepřítele, může jej použít k zmanipulování druhých. Zlo potřebuje svého nepřítele, aby mohla ovládat druhé. K tomu potřebuje nenávist. Nenávist oběti k agresorovi, stejně tak jako nenávist zmanipulovaných k oběti. Jestliže obět se nechá vyprovokovat a oplatí agresorův útok, získá agresor další záminku k tomu, aby tuto propagandisticky potřebnou nenávist přiživil, aby roztočil bludný kruh násilí, msty, rozdělení. Jestliže si však obět nenechá vnutit svou nenávist a stále bude s láskou jednat jak s agresorem, tak s manipulovanými, nemůže agresor učinit z oběti svého veřejného nepřítele.

Ježíš hovoří o pravé tváři. Zamysleme se nad tím, proč zrovna to pravé. Leváci prominou, ale pravice je často symbolem pravdivosti (srovnejme české slovo: Levárna), tak důležitosti. Agrese proti pravé tváři je tedy větší urážka než proti levé. Dá se to vyložit jako útok na čest, pýchu, důstojnost. Jestliže někdo zaútočí na naši osobnost, důvěryhonost, dotkne se naši pýše, máme tendence reagovat dětinsky. Urazíme se. Případně útok oplatíme. Kdo se urazí, ten se obrací zády k tomu, kdo jej urazil. Ale Ježíš říká: neobracej se zády, ale zůstaň otočený čelem.

Tváří k tvář. Neurážej se. Dotčena pýcha volá po pomstě. K tomu, abychom se zlým učinili stejně, jako on s náma. Ježíš nás však kárá: Miluj svého nepřítele. Útok z pomsty není projevem lásky, ale nenávisti.

Udeří - li tě kdo do pravé tváře. To také znamená udeřit do tvé pravdivosti. Odhalit falešnou masku a stát v nahotě, v usvědčení z hříchu. Není přijemné být nahý, odhalený. Máme tendenci se schovat, zalézt. Případně zdiskreditovat toho druhého. Ale Ježíš zde praví: Neschovávej se, neukrávej svou tvář. Ale nastav i druhou. Uznej v pokoře svůj hřích a omluv se za něj. Lidem i Bohu. Buď pravdivý.

Nastavit druhou tvář. Znamená odmítnout strach, nenávist, kterou mi vnucuje můj nepřítel. Znamená vstát z prachu, setřást tento prach ze svých šatů, podívat se z příma a z hrdě agresorovi do očí a říci mu: Já svůj postoj nezměním, příčina tvého útoku nepominula. Ale toto je hodně těžké. Možná i nemožné bez Kristovi Milosti a pomoci, bez toho, aniž bychom Jeho Znali a s Ním chodili po všechen čas.

Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 2Pt 2,21

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.1 (10x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: O nastavení druhé tváře... helena 25. 11. 2009 - 15:34
RE: O nastavení druhé tváře... helena 25. 11. 2009 - 17:50
RE: O nastavení druhé tváře... joska 27. 03. 2010 - 11:09
RE(2x): O nastavení druhé tváře... bohu-a 27. 03. 2010 - 12:06