Smrt kněžny - Svaté Ludmily

3. březen 2010 | 18.06 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tužovi muži ovládají bránu.

Dobýt ji bylo snadné. Zbraně objevili na smluveném místě a pak tiše zneškodnili stráž. Ale všeho do času. Jejich pohyb neuniká pozornosti a poplach je vyhlášen.

Brána se otevírá. Právě v okamžiku, kdy přijíždí Gommon se svými družiníky. I Tuža se pouští do boje. Jejich spojené vojsko pomalu čistí nádvoří, obránci jsou zatlačováni, ale už ožívají kasárna. Tuža ukazuje na jednu budovu a společně s pražským županem vbíhají dovnitř.

Ozývá se křik. Služebníci, kteří kladou odpor, jsou bez milosti zahubeni. Služebnice v šoku pobíhají sem a tam. Zvenku je cítit kouř. Konečně oba útočníci nacházejí hledané dveře. Jsou sice zajištěné pentlí, ale ta neodolá. Gommon s Tužou se dobudou dovnitř, do komnaty kněžny Ludmily.

Tu zde nalézají, v kleče se modlí. Jakmile si Ludmila uvědomí přítomnost svých vrahů, pokřižuje se, vstane. Otočí se směrem k útočníkům a udělá dva tři kroky k nim naproti.

"Přicházíte mne zabít?"

Gommon se rozesměje. Hlasitě, chladně.

"Už jste zapomněl, vladyko, na mé dary, které jsem vám věnovala? Nevzpomínáte si na drahé obleky, na vzácné zbraně? Zapomněl jste na hrdinství, při kterém jste zachránil mému synu život?"

"Má paní," klaní se Gommon posměšně, "všech vašich darů si mimořádně vážím. I vaše snacha, pohleďte například na tenhle svatební závoj! Drahomíra Vám za něj děkuje a posílá Vám ho zpět. Stejně jako Drahomíru pálil v hodině svatby, vás bude pálit ve chvíli smrti."

Ludmila, zesiná, odvětí:

"Zabte mne mečem, ať má nevinná krev zteče po vašich šatech a potřísní vaše ruce..."

"Na kolena, paní a modlete se!"

Ludmila pokleká, spíná ruce, zavírá oči:

"Zdrávas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš..."

Svatební šál obepne Ludmilin krk, podoben cizokrajnému hadu, a nedovolí dýchat jejím plícím. Minuta, druhá, třetí. Ludmila o život nebojuje, nesmýká sebou, nehýbe se, jen klečí. Pátá minuta, šestá... Bezduché tělo dopadá na zem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře