Proč se prach a popel pyšně vypíná?

16. říjen 2009 | 07.34 |

Nevyčítej bližnímu kdejaké bezpráví
a nepodnikej nic pod tlakem ješitnosti.
Pýchu nenávidí Hospodin i lidé,
pro oba je bezpráví potupou.
Kralování přechází z národu na národ
kvůli bezpráví, násilnictví a hrabivosti.

Proč se pyšně vypíná ten,
kdo je prach a popel?
Vždyť už zaživa mu vnitřnosti hnijí.

Vleklá nemoc se vysmívá lékaři.
Dneska ještě král, a zítra umrlec.
Když člověk zemře,
zdědí jen plazy, šelmy a červy.

Pýcha člověka začíná tím,
že odpadne od Hospodina
a odvrátí své srdce od toho,
kdo je jeho tvůrcem.

Neboť původcem pýchy je hřích,
a ten, kdo se jí drží,
přivodí záplavu zkaženosti.

Z knihy Ješuy Sirachovce, 10. kapitoly.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře