O nezdárných dětech a svévolných synech

4. prosinec 2009 | 05.05 |

Nedychti po množství nezdárných dětí
a neraduj se ze svévolných synů.
I kdyby jich přibývalo, neraduj se z nich,
není-li při nich bázeň před Hospodinem.
Neskládej naději v jejich život
a nespoléhej na jejich množství;
lepší je jeden bohabojný než tisíc svévolných,
a je lépe zemřít bezdětný než mít svévolné děti.

Jediný rozumný může povznést město,
zatímco pokolení svévolníků je může obrátit v poušť.
Mnoho takových věcí jsem viděl na vlastní oči
a k sluchu se mi doneslo leccos ještě hroznějšího.

Proti shromáždění hříšníků vyšlehne oheň
a proti vzpurnému pronárodu vzplane hněv.
Nebylo odpuštěno ani pradávným obrům,
když se vzbouřili v celé své síle.
Neušetřil ty, mezi nimiž pobýval Lot,
zhnusili se mu svou pýchou.
Nesmiloval se nad pronárodem, který propadl záhubě,
nad těmi, kdo byli vyhnáni pro své hříchy.
A stejně tak nad šestkrát stotisíci putujících,
kteří se srotili v zatvrzelosti svého srdce.

I kdyby tu byl jediný tvrdošíjný,
bylo by divné, kdyby nebyl potrestán;
u Boha je milosrdenství i hněv,
je mocný nejen v odpouštění,
ale i když vyleje svůj hněv.


Jak mnohé je jeho milosrdenství,
tak mnohé je i jeho kárání,
člověka bude soudit podle jeho skutků.


Hříšník neuteče se svou kořistí
a trpělivost zbožného nepřijde zkrátka.
Každému skutku milosrdenství dá Hospodin místo,
každý dojde podle svých skutků odplaty.

Z knihy Ješuy Sírachovce, 16, kapitoly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře