Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 7

17. březen 2010 | 19.01 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

A tak ti první doktoři odmítají, že by nějaké křesťanské duše mohly jít do pekla po tom, co byl vzkříšen Kristus. Peklo prý pojme jenom ty zatracené. A proto svatý Augustin se chopil následujícího citátu z Apoštola Pavla: Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. (1 Kor 6, 10.)   K těmto slovům pak Augustin napsal: Ať žádný z vás neklame sám sebe, bratři. Jsou pouze dva místa, třetí místo neexistuje. Proto ten, kdo si nezaslouží, aby s Kristem kraloval, s ďáblem nade všechnu povinost zahyne.  Tento doktor tedy nepřikyvuje  těm, kdo káží nějaký očistec, ale odporuje jim.   Jak tedy můžeme věřit tomu, že by dnes jim dnes toto učení odsouhlasil? Neboť třeba toto řekl Jan Zlatoústý: Stejně jako zrnka písku nedrží po sobě, tak i ti, kteří se s rozličnými spekulacemi dostávají do rozporu se sebou samým, tak i ti si staví na písku.          

Z tohoto citátu můžeme poznat, že ti, kteří se oddělili od Krista, od Jeho Svědectví i od Jeho Apoštolů v otázce očištění, a sami se mezi sebou hádají kvůli nejrůznějších domněnkách na toto téma, že i oni staví na písku. A kdo na základě jejich přesvědčení si drží naději o očištění se z hříchů v posmrtném očistci, i jeho doufání a víra se nalézá na písku.Na druhé straně toto praví Pán Ježíš: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký. (Z Matoušova evangelia, 7. kapitoly)    

 Rozuměj: Kdokoliv si staví naději na svoji spásu a na očištění svých hříchu kdekoliv jinde než na Kristu, na Té Skále a na mocném a svatém Jeho Slově, ten na písku staví. Neboť jenom tam, na Té Skále, může nalézt uzdravení pro svou duši. A když přijde smrt jako bouře, tehdy se jeho hříchy vylejí z břehů a jako řeka v povodni přijdou a podemelou písek, ten základ mylných nadějí. Toho dům se do pekla proboří.

Neboť je psáno, že naděje svévolníků přijde vniveč (Přísloví 10, 28b).    A o to větší bude vina těch duchovních stavitelů, doktorů, mistrů a kněží, neboť to jsou oni, kteří jako první zavrhují Skálu, ten Úhelný Kámen, který určil Bůh, aby se stal Hlavním Kamenem Stavby. Na něm měli postavit plnou naději všech lidí, očištěných a spasených. Neboť V Něm získají všechno, co potřebují: Plné očištění od každého hříchu, dokonalé odpušrění všech hříchů, konečné a nezvratné spasení. Protože Kristu je dána všechna moc na nebi i na zemi, aby  každy věděl, že Syn Člověka má moc na zemi odpouštět všechny hříchy, malé i velké, pravdivě a věrně kajícím se lidem. Přece kdyby měl v úmyslu je poslat do očistcepekelného ohně, tak by jim na zemi neodpouštěl hříchy. Ale v pekle by je trestal. A tak by nedržel všechnu moc, kdyby je sám od sebe nemohl očistit. Pak by tu moc mělo peklo...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře