Džejkoviny IX: Vepřovina...

5. říjen 2009 | 13.58 |

Devátá Džejkova návštěva se nesla trošku ve smůtném duchu. Hostil jsem ho tedy skoro naposledy. Tak doufám, že brzy se ukáže nějaký další host, na jehož otázky budu moci třeba odpovídat. Máš - li zájem třeba ty, můj čtenáři, můžeš se připojit. Ptejte se mne o křesťanství na co chcete a já na co chci odpovím... Teda, na co budu vědět a umět odpovědět...

Za devate: Podle Leviticu 11,6-8 vim, ze dotknu-li se kuze mrtveho vepre, budu necisty. Smim doufam hrat kopanou micem z veprovice, kdyz si navleknu rukavice?

Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.
Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí...
Z knihy Leviticus 11, 4-8...

O kutlické nečistotě jsme se již v rozmluvách s Džejkem zmiňovali. Nabízím linky:

http://bohu-a.svetu.cz/21181-dzejkoviny-vi-zamysleni-nad-vodni-haveti.html
http://bohu-a.svetu.cz/19713-dzejkoviny-iii-kulticka-necistota-a-mesicky.html

Říkali jsme si, že předpisy o kultické nečistotě jsou předpisy o fyzické, mravní a duchovní hygieně. Chránili pospolitost před epidémií nějaké nákazy, ať už virové, nebo nesprávného učení. Učili židovský národ být oddělený pro Boha, být si vědom toho, že nesou čistou zvěst od Boha, ke které nesmí přimísit nic z okolních filozoficko . náboženských systémů. Toto můžeme přirovnat k vínu a ke splaškům: Přidáme - li do sudu splašků kapku vína, výsledkem budou spalšky. Přidáme - li však kapku splašků do sudu vína, výsledkem budou... opět splašky.

Dále jsme si říkali, že dělení na čistá a nečistá zvířata je jakýmsi obrazem Božího postoje k národu židovskému a k národům okolním. Bůh si vybral národ Židů jako národ svůj vyvolený, kteří ponesou Jeho Obraz, Jeho Zvěst, Jeho Světlo a Jeho Cestu mezi národy. Nehledejme logiku v tom, proč zrovna židy a ne araby, řeky, římany, peršany, egypťany či babylóňany. Stejně tak nehledejme logiku v tom, proč je zrovna vepř s velbloudem nečistí, jak k tomu přijdou a proč třeba ryba nebo kuře nečistí nejsou.

Zpět k otázce. Je třeba si uvědomit, že míč z vepřoviny není mrtvý vepř. Minimálně vepřovina je chemicky opracovaná kůže z vepře. Rozhodně to však není mrtvý vepř. Toto starozákonní ustanovení se tedy nedá uplatňovat k fotbalovým zápasům.

Do mrtvého vepře nikdo nekope, dokonce ani Džejk ne.

Vyhýbej se jezení nečistého masa, dotyku mrtvol nečistcýh zvířat. Co říká tato výzva nám? Pokrm zobrazuje přijímání Slova. Nemáme slepě naslouchat všemu, co jde kolem našich uší. Například některým reklamám, ať už na rádiu, nebo v televizi, lákající k věštcům, numerologům, do kasin či k nemravnosti, těch bychom se měli plně vyhýbat. Různým falešným učením, mystikám, nedopřát ani minimum pozornosti. Mrtvola, smrt, pak představují i naše nevěřící okolí a dotykání se jich zase nějakého spolčování za účelem bezbožné akce, anebo i milostných vztahů mezi věřících a nevěřících

Dejme slovo Ježíši Kristu:  Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Mat 15, 18nn

A na jiném místě praví příslovista: Především střez a  chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Př 4, 23.

Především máme chránit své srdce před špatnými myšlenkami,  vraždami, cizoložstvími, smilství, loupeží, křivých svědectví, urážkami, neboť tyto věci člověka znesvěcují. Toto je kultická nečistota Nové Smlouvy a před touto nečistotou bychom se měli chránit tak, jako starozákonní židé před nečistotou jejich, se stejnou razancí a radikalitou: Ani se toho nedotýkat, nevyhledávat to, nevěnovat tomu svůj duševní zrak, svůj duševní sluch. Viz i článek o duševní sebeobraně.

Bůh Vám žehnej...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře