Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 6

7. březen 2010 | 18.42 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Proto zásadně nesouhlasím s těmi prvními pány doktory, kteří ztotožňují Den Páně s dnem úmrtí. Nemohu na základě tohoto místa z Apoštola Pavla svědčít o nějakém očistci ve třetím pekle. Současní mistři a kněží na velice nejistém základě nebezpečně lžou tomuto světu, podle učení Tomáše, mnicha z Akvina, který žil nedávno. Ten jako první vnesl do církve  nesmyslný názor, který definuje existenci tří pekel: Jedno pro zatracené, druhé pro nepokřtěné děti a peklo třetí  neboli očistec. A dakší věci, které škodí víře, vsál do církve.

 Další teologové nestojí na tomto místě apoštola Pavla, jak jsme si jej dříve vykládali. Zabývají se sny a barvitým popisem utrpení mrtvých v těch, či oněch mukách. Tvrdí, že jsou různá místa, kde se duše očišťují. Jední prohlásili, že se duše mučí v jakési peci při obrovských teplotách, další zase, že jsou trápeni v ledu, další zase by duše mučili ve vápencových horách. A pak přišel Tomáš Mnich se svým třetím peklem. A to se zdá teologům jako nejpravděpodobnější. A tak s velikou pílí ženou všechny lidi, dobré i zlé, do onoho pekla, do kterého ve svých lázáních háží mrtvé až do skonání světa, aby skrze takovéto lži lidi ovládali a o duše i o peníze je okrádali. A kdo jim to nezbaští, toho nazvou kacířem. A tak doktorové staví svou teologii o pekle na nejistých pověstech, ba dokonce na tom, co se komu zdálo ve snu.

Aby svatý Augustin popřel takovéto bajky, napsal toto: "Není nic zjeveno o místě, kde by měl být očistec, pouze na základě svědectví mrtvých. A tak se zdá být nejpravděpodobnější, že duše trpí na místech, na kterých sami zhřešili." Tomu můžeme věřit, protože to potvrzuje i Písmo: čím kdo hřeší, tím také bývá trestán (Apokryfní Kniha moudrosti 11,16)  A jinde čteme toto: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. (Řím 6,19)     A tak pro shrnutí opakuji: Doktor, svatý Augustin, neznal žádné konkrétní místo, žádný očistec, to až po něm přišel Tomáš Mnich, nedbal na důvěru Písmu a vymyslel si třetí peklo.                    

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře