Legenda o sv. Václavovi pokračuje...

27. leden 2010 | 19.24 |

XLI: Návštěva pro osamělou dámu...

dnes | 19.20 | rubrika: Archív Legendy

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Co chcete?"
Hlas vladyky Vracka, župana na Libušíně, nezní zrovna vřele. Ale je to pochopitelné, má v rukou zodpovědnost. Teď zrovna se dívá z hradeb na skupinu jezdců, která se domáhá vstupu do osady. Zapeklitá to věc. Jak službu přebíral, kladl mu kníže Vratislav důrazně na mysl, aby byl obezřetný.
"Kněžna Přibyslava Kouřimská by si přála navštívit svou matku..." 

XL:Místo zkázy...

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Místo zkázy. I drsní muži cítí v koutku očích slzy, když jej vidí. Celé pole je zničené, podupané, ani z letošní úrody nebude nic. Chlap mohutné postavy jen bere do hrsti půdu a drolí ji mezi prsty. Ostatní jakoby čekali na jeho reakci. Zjevně jej druzí uznávají za autoritu.
Avšak teď cítí marnost. Už podruhé za sebou se jim nic neurodí. Letos snad vinou divoké zvěře, snad vinou nepřejících sousedů. Kdo ví. Už loni úroda nestala za řeč, vesnice se musela u knízete zadlužit, aby mohla zasít. A teď? Bohové je opustili...
"Pojďme domů, tu už nic nezachráníme," říká vesničan. 

XXXIX: Jako kníže nepřestávám být křesťanem...

Tittle     Předchozí díl    Příští díl  

...Vládu nad paloučkem už definitivně převzala tma. Obrovský měsíc v úplnku se zdál být větší, než kdykoliv jindy. A hvězdy nad hlavou? Stačí stáhnout ruku. Majestátnost nebes, Božího trůnu, působí na oba chlapce mocným dojmem.
"Copak Kristovi učedníci jsou jenom duchovní? Vždyť i vladař je pastýř..." Pokračuje Václav, maje před očima Velikost Boží.
"Panovník pečuje o tělo, duchovní o duši... Kníže dbá o bezpečí cest, o ochranu díla rukou jeho poddaných, trestá, co je hodné trestu, kněz se zase stará o spásu lidských duší, nemá soudit a ve jménu Božím odpouští, co je hodno odpuštění..." 

XXXVIII: Tvoří politika své krvavé lidi?

26. leden 2010 | 18.00 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl  

            Praskání plamene na chvíli přeruší rozhovor. Václav tento živel pozoruje. Jak snadno se změní zdravé dřevo na mrtvý uhel! Za nedlouho Václav pokračuje: "Možná satan dobře věděl, co Ježíše lákalo. A proto přišel s pokušením moci: toto všechno ti dám, když se mi, zlu, budeš klanět..."

Michal asi neporozuměl přesně: "Chceš snad říci, že vládu v čechách ti nabízí satan?"
Václav se usměje: "Ne, mne nabízí život v klášteře..." 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře