Galérie osobností: Král Karel IV...

3. říjen 2009 | 11.05 |

Karel IV. Postava neméně kontroverzní Vaclavu Druhému. Hluboce věřící český král,  avšak nevěrný manžel a fanoušek astrologie (jako v podstatě každý mocný a vzdělaný člověk té doby), která tehdy platila za seriózní vědu. Karel Čtvrtý byl v anketě zvolen Největším Čechem...

Karel IV se narodil českému králi Janu Lucemburskému a jeho ženě Elišce Přemyslovně dne 14.5.1316. V mládí pobýval ve Francii a v Itálii, do čech se vrátil na pozvání české šlechty až v roce 1333. Zem, po desetiletí bezvládí, po desetiletí nepečovanou, našel v nedobrém stavu. S podporou konstruktivní části panstva zakročil proti opozici, upevnil postavení Koruny, vykupoval zástavy. Nechal opravit Pražský hrad. Využil přátelství s papežem pro povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, k založní Karlovy univerzity a k získání titulu římského krále.

Karel by byl dobrým šachistou. Trpělivě a dlouhodobě shromažďoval drobné výhody, které nakonec proměňoval v celý bod. Dokázal se prosadit v čechách proti svému otci a na římském trůnu proti papeži a wittelsbašské opozici. Přitom vždy zachovával dekórum a ovzduší přítelství. Věřil v potřebu vzájemné podpory císařské a papežské moci, společně s papežem Klimentem. Sice se po tom, co získal římský trůn, politicky a názorově rozešli, přesto nikdy proti sobě otevřeně nevystoupili. Měli před sebou odstrašující vzory důsledků válek papežů s císaři: Barbarossa, Karlův děd Jindřich a konečně Ludvík Bavor. Nechtěli jít jejich cestou. Vzájemný jejich vztah, Karla k papežům, se tedy dá přirovnat ke skryté šachové partii, ve které měl Karel vždy postupem doby více a více navrch. Obvinění německých historiků, že se jednalo o papežského císaře, se tedy zakládají na základním nepochopení.

Víra Karla IV byla hluboká a upřímná. Ve svých pamětěch vzpomíná na dva zázraky, kterému za Italského pobytu zachránili život. Jednou se ho pokusil zavraždit vládce Milána Azzo Vesconti, uspořádal pro něj hostinu, kde nechal otrávit jídlo. Leč Karel se v ten den rozhodl držet půst. Úskok Azza Viscontiho ho sice připravil o polovinu družiny a několik blízkých přátel (tuším zahynul pan Bartoloměj z Lipé, syn slavného Jindřicha z Lipé), avšak on sám přežil. Druhý zázrak překazil protilucemburské spiknutí tuším v Padově, kde se v noci, při svýčkách, při nějaké tajné slavnostní mše, chtěli zavázat tři mladíci, že Karla zavraždí. Leč při obřadu průvan zhasnul všechny svíce a jak rozsvítili, uviděli spiklenci u svých nohou pošlapanou Eucharistii. Polekali se a v pokání se podrobili Karlovi.

I když neváhal použít sílu, Karel IV byl odpůrce otevřených vojenských řešení.

Měl k tomu dost důvodů. Od vzdělání a poučení se z minulosti, až ke strašlivému hostu, který Evropu navštívil na konci čtyřicátých a v polovině padesátých let: Strašlivá pandemie moru. Počet obyvatel evropy se tuším zcvrknul na dvě třetiny. Nemoc zasáhla i do Karlovy rodiny. Je docela možné, že na mor zemřely tři jeho malé děti a první dvě z jeho žen. Vystrašené lidstvo se obrátilo k pokání a k volání Bohu. Vzniklo hnutí flaganetů, samobičovatelů, které však Karel pro jejich násilnické, antisemitské a loupeživé sklony tvrdě odmítal.

K vyhýbání se otevřeným konfliktům Karel používal i tvrdé a nesmiřitelné prostředky. Například odněkud vyhrabal nějakého "LžiWaldemara," který uplatnil nárok na Braniborské markrabství na úkor Karlova nepřítele Ludvíka, syna Ludvíka Bavora. Války s Lžiwaldemarem stály Ludvíka spoustu sil, že se přestal, aspoň na čas, stavět Karlovy na odpor.

V roce 1352 byl Karel po celý rok upoután na lůžko, pravděpodobně pro úraz, zranění, z bitvy nebo z turnaje. Z pramenů o tom nevíme nic podrobnějšího. Tělesné ostatky Karlovy však naznačují zdeformovanou postavu a tvář, pravděpodobně právě v důsledku onoho zranění. Je docel možné, že na čas ochrnul na ruce i nohy. Tehdejšími kronikáři popsaný zvyk, zahrnutého i do slavného filmu Zdeňka Podskalského, vyrábět proutěné košíky a vyřezávat dřevo, tomu přisvědčují. Člověk tím cvičí motoryku, což se hodí právě při rehabilitaci z tohoto typu postižení.

Karel IV byl trpělivý, velmi schopný a hluboce věřící člověk. Dobře znal a poznával ve vsém životě žalmistova slova:

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu , své spáse. On je můj Bůh. Žalm 42, 12...

Tuhle scénu jsem chtěl původně přidat celou, leč jsem ji na Youtubu nenašel. Tak aspoň malá ukázka na připomenutí:

 Bůh Vám žehnej!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Galérie osobností: Král Karel IV... princezna 03. 10. 2009 - 20:32
RE(2x): Galérie osobností: Král Karel IV... bohu-a 04. 10. 2009 - 07:20