Galérie osobností: Jan Milíč z Kroměříže...

10. říjen 2009 | 06.12 |

Karel IV., o kterém jsme se bavili v minulém článku, má velký podíl i o pozvednutí duchovního a kulturního života v naši zemi. Jeho vláda položila základ duchovnímu probuzení, které se gradovalo do Jednoty bratrské a degradovalo do husitského hnutí. A to nejenom založením Karlovy univerzity a povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Z doby svého dětství a mládí poznal kazatelské hnutí, které založili sv František z Asisi se sv Dominikem. Leželo mu na srdci stav soudobé katoliské církve a tak do Čech pozval několik kazatelů, reformátorů církve, které dnes nazáváme "předchůdci Husovi." Jedním z nich byl i rakušan Konrád Waldhauser. Jeho kázání měla v Praze poměrně dobrý ohlas. Ale to klíčové semínko, které zasadil Bůh skrze Konráda, se však uchytilo v srdci pražského notáře, kanovníka, kancléře a diplomata ve císařských službách: Jana Milíče z Kroměříže.

Jan Milíč se narodil někdy v první polovině dvacátých let. Historici se neshodují, jestli jeho rodina patřila k zámožnější vrstvě, či nikoliv. Ale pravděpodobně nouzí netrpěla, neboť mohla dopřát Janu docela solidní vzdělání. Historici se opět rozcházejí v názoru, jestli Jan Milíč studoval na pražské univerzitě, či nikoliv. Záhy však mladík vstoupil do císařských služeb.Uchytil se v králově kanceláři, pracoval jako registrátor,  korektor, kancléř, diplomat, vizitoval farnosti, doprovázel císaře po německých zemí. Měl před sebou slibnou církevní kariéru. Karel IV dovedl odhadnout lidi a obklopoval se schopnými. Jan Milíč měl budoucnost otevřenou.

Na začátku 60. let (bavíme se stále o 14. století) se ho však skrze kázání Konráda Waldhausera dotkl Bůh. Vzdal se místa u dvora, světských radostí a vstoupil plně do služeb Boha. Začal kázat mocným způsob, kázal často, dvakrát, třikrát i pětkrát denně, česky, latinky, německy. Bojoval za nápravu církve. Vedl přísný asketický život. Dokonce se odmítal mýt a prát si své prádlo. Osobně mám s tímto typem zbožnosti problém, ale Duch Svatý v této době tímto směrem často probuzené křesťany vedl.

Proti Milíčovi se brzy zformovala opozice, avšak Jan Milíč požíval ochrany císaře. A to i přesto, že v jednu dobu onačoval za antikrista právě Karla IV. Díky Karlově ochraně se mohl i úspěšně a opakovaně hájit proti falešným nařčením u papeže. Avšak to hlavní, proč si Jana Milíče vážím a proč ho uvádím v této galérii, však vykonal krátce před svou smrtí. Neboť Jan Milíč nebyl jenom křesťan slova, ale i činu. Nebyl to jen morální karatel, ale hledat možnosti, jak lidem pomoci. Nabízel svou ruku potřebným.

Po roce 1370 založil v Praze Jeruzalém, útulek pro nevěstky a prostitutky, které si přály začít nový život. Historici odhadují, že  skrze tento útulek pomohl cca stovce žen. O stovku prostitutek se tedy snížil počet lehkých žen v ulice Prahy, i skrze Milíčovu službu. Milíčovi bylo málo pouze kázat proti smilstvu a neřestem, sedět na zadku a nic nevykonat. Ale naopak, svou láskyplnou službou pomohl jak tímto ženám, tak i vlastně mužům mající s tímto druhem neřestnosti problém.

Jan Milíč z Kroměříže umírá roku 1374 v Římě. Jeho dítě, Jeruzalém, zaniká nedlouho po něm.   Avšak svou pochodeň předal dále. Mezi lidmi, které ovlivnil, mezi jeho žáky, byli i například Matěj z Janova a Tomáš Štítný ze Štítného, přímý předchůdci Jana Husa. Služba Jana Milíče byla součástí duchovního probuzení, které se v Čechách udrželo na dalších sto let, které zrodilo takové osobnosti, jakými byli například Jan Hus a Petr Chelčický, které gradovalo v Jednotě bratrské. A skrze Jednotu bratrskou pak toto duchovní probuzení zakořenilo v celém západním křesťanstvu, aby se po násilném přerušení v pobělohorské době vrátilo v 19. století zpět do čech skrze anglosaské a americké misie. Ale to už je zase jiný příběh. 

O Janu Milíči vypráví následující dokument ze série Světci a svědci:  http://www.ceskatelevize.cz/program/10123417216-27.08.2007-00:25-2-svetci-a-svedci.html?online=1

A i Jan Milíč má své intenetové (wikipédské) stránky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Mil%C3%AD%C4%8D_z_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEe

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře