Naléhavá výzva poslancům zvoleným za hnutí ANO

27. říjen 2017 | 04.32 |

 Vážení poslanci, zákonodárci této země,

obracím se na Vás, protože věřím ve Vaši slušnost, poctivost ve svědmí a ochotu naslouchat racionálním argumentům. Nemohu se mlčky dívat na to, co se v naší země odehrává po volbách do poslanecké sněmovny. Proto se na Vás jako na poslance nejsilnější politické strany obracím s výzvou:

Nedopusťte aby:

1) byl premiérem naší země politik, který je důvodně podezřelý ze zpronevěry veřejných peněz. 

- Takovýto muž či žena nemá na tuto funkci základní předpoklady. Politik, který je důvodně podezřelý ze zpronevěry peněz z EU, nás přece nemůže například zastupovat na summitech EU. Copak jsme banánová republika?To by bylo jako nechat muže policii obviněného ze sexuálního útoku na dítě ředitelovat mateřskou školu, nebo jako nechat pilotovat letadlo muže, který je důvodně podezřelý z přípravy teroristického útoku alá 11. září. Sedli by jste do letadla, který by pilotoval takovýto muž? Svěřili by jste své dítě mateřské škole, který by řediteloval  muž podezřelý z násilné pedofilného činu? To je ten samý případ! Slovy starého českého přirovnání by jste udělali kozla zahradíkem. Odkaz na výsledek voleb neobstojí, neboť Vaše hnutí ano má jistě dost jiných mužů či žen, kteří mohou tento náročný úkol zvládnout. 

- Nechť se takovýto politik nejprve očistí u nezávislého soudu. Jmenovat takovéhoto člověka do funkce premiéra by bylo vyjádřením silné nedůvěry jak vůči práci policie, tak vůři nezávislosti naši justice. To může mít fatální dopad na fungování obojího. Máte-li důkazy, které podporují takovýto projev nedůvěry, tak je zveřejněte a předejte policii a státním zástupcům. Česká vláda potažmo premiér má dost pák na to, aby přímo či nepřímo ovlivnil vyšetřování svých kauz. Tím, že takovýto politik stále zůstává v politice a dokonce se uchází o vysokou veřejnou funkci, tímon sám svoji kauzu politizuje a znemožňuje její řádné vyšetření bez jakýchkoliv politických nátlaků, ať už přímých, či nepřímých. 

2) aby se na vládě jakkoliv podílelo hnutí SPD.

- podíl hnutí SPD na vládě povzbud nejrůznější nacionální a neonacionální bojůvky. Už dnes vznikají nejrůznější polomilitární organizace namířené proti demokratickému řádu. Jakkýkoliv podíl hnutí SPD na vládě ohrozí křehký národnostní mír v naší republice, ohrozí svobodu slova a svobodu svědomí pro vzrůstající počet výhružek.

3) aby byl zakázaný islám jako náboženství, případně jeho veřejná propagace

- svoboda svědomí a náboženská svoboda je také velice křehká květina, takovýto zákaz by se dříve či později obrátil také proti dalším náboženským směrům včetně křesťanství a judaismu. Vzpomeňme, že i naše národní píseň "Kdož jsú Boží bojovníci," která se hraje při státních svátcích a při oficiálních příležitostech, je vlastně také veřejnou výzvou k náboženskému džihádu. Už dnes máme zákony, která chrání demokratický řád proti ideologiím šířící nenávist proti skupině obyvatel, islám respektive islamismus se tedy nemusí explicitně zakazovat a dávat se na roveň nacismu či komunismu.

- Navíc takovýto zákon by podlomil bezpečnostní situaci v České republice, neboť by sjednotil všechny muslimy v odporu proti tomuto zákonu, potažmo České republice. "Nepřítel" se má rozdělovat a né sjednocovat. Největším terčem islámského terorismu nejsou západní země a její ideály, ale umírnění muslimové. Ti zahrnují největší počet obětí islámistického terorismu. S nimi se my musíme spojit v boji proti společnému nepříteli. Pomoc umrněných muslimů potebujeme například i pro zpravodajské účely. Bez pomoci umírněných muslimů se tajné služby nedostanou do bunek islamistických teroristů, odhalovat a zabraňovat teroristickým činům bude mnohem obtížnější než dnes. Umírnění muslimové bojující proti islámským teroristům možná zachránili více životů, než kolik jich zahubili islamitičtí teroristé. V současné době máme s umírněnými muslimy společného nepřítele - islamistické teroristy. Po přijetí zákazu islámu budou mít umírnění muslimové společného nepřítele s islamistickými teroristy - nás. 

4) aby prošla odvolatelnost politiků referendem

- oblíbený politik apriory neznamená dobrá politik a neoblíbený politik apriory neznamená špatný politik. Politici musí mít odvahu prosadit i nepopulární věci, je-li to v zájmu státu. Jestliže projde přímá odvolatelnost politiků referendem, povede to k tomu, že politici se budou chtít zalíbit davu ještě výrazněji, než tak mnozí z nich činí už dnes.

5) aby vznikla vláda závislá na hlasech přeběhlíků.

- takováto vláda by byla v permanentním podezření z politické korupce nebo ze zastrašování. Může se jednat o příznak totalitního státu a systému. Navíc by šlo o svévolné přepsání výsledků voleb. Jestliže voliči dali případné koalici sto, nebo 99 mandátů, tak ji dali mandátů sto nebo 99, ale ne sto jedna, kterých je podle naši ústavy potřebné k sestavení vlády. Často se ozývají výzvy k "respektování výsledků voleb." Takováto vláda by ale nebyla na základě respektu k výsledku voleb. Jednalo by se o katastrofální porážku demokracie

6) aby vládla vláda bez důvěry poslanecké sněmovny dobu delší než nezbytně nutnou.

- tento bod je obdobný k bodu předchozímu. Naše ústava předpokládá, že vládne vláda, která má důvěru poslanecké sněmovny. Důvěra prezidenta republiky, byť přímo zvoleného, nestačí.  Takováto vláda by byla silně závislá na prezidentovi republiky, který by ji kdykoliv mohl odvolat a jmenovat vládu novou, "poslušnější." Ale podle naši ústavy má být vláda závislá na parlamentu České republiky, parlamentu se má zodpovídat a ne prezidentu republiky, byť přímo zvolenému.

Naléhavě Vás vyzívám, abyste nedopustili realizaci žádného z Výše uvedených bodů. Neboť by to vedlo jen a pouze k destrukci: K destrukci demoratického zřízení parlamentní demokracie, právního státu, nezávislosti justice, policie, jisté nezávislosti politiků, k desktruci sociálního, náboženského a národnostního smíru v naší republice. Důsledky jsou tak hluboké a katastrofální, že za těch pár měsíců a let v poslaneckých lavicích to nestojí. Myslete na své svědomí a odpovědnost, kterou máte nejenom vůči voličům, ale také vůči svým vastním dětem. 

Děkuji za pozornost.

Václav Müller, Havířov. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře