Galerie osobností: Jan Hus

17. říjen 2009 | 07.38 |

O Janu Husovi, těžko něco napsat, co by již tisíckrát nebylo uvedeno. Jen málokterá osobnost tak hnula směřováním českého národa než právě Hus. Plným právem se k němu hlásí mnohé církve i stát skrze státní svátek 6.7.

Jan Hus, jedna z nejinspirováníhodnější osobností našich dějin, se narodil někdy kolem roku 1370.  Roku 1393 se stal bakalářem a roku 1395 mistrem svobodných umění.  Na kněze se nechal vysvětit v roce 1400, kázal u sv. Michala a pak v Betlémské kapli. Ve svých dopisech sám přiznal ke své nesprávné motivaci. Toužil po sebeuplatnění, po zajištění, toužil po světské slávě, aby byl lidem vážený.  Avšak posléze  se mu otevřely oči.

V té době měli české země přímé kulturní spojení s Anglii. Dcera Karla IV Anna byla provdána za anglického krále Richarda II. Do Čech se dostaly spisy reformátora a církevního kritika Johna Wicleffa, do těch nejpovolanějších rukou, Jana Husa. Studium těchto spisů, v církvi platíci za pochybné, nasměrovalo další vývoj jak Jana Husa, tak reformní skupiny kolem něj a posléze celé země.

V roce 1408 se král Václav IV dostal do sporu s tehdejším německým vedením Karlovy univerzity. Němečtí univerzitní mistři - narozdíl od české skupiny kolem Jana Husa - neuznávali koncil v Pise, od kterého zase král očekával vlastní povznesení. Situaci vyřešil Kutnohorský dekret, na jehož základě Jan Hus ovládl univerzitu. Němečtí mistři na protest univerzitu opustili a odešli do nově založeného Vysokého učení v Lipsku.

V té době se již Hus plně zapojil do reformačních snah. Avšak narozdíl od jiných reformátorů té doby tyto snahy neudržoval pouze na akademické úrovní, ale přenesl ji tak říkajíc do ulice. Ve svých kázání v Betlémské kapli ostře tehdejší církev a celé společnosti káral. Vystupoval proti mezipapežským sporům, jejichž původ viděl  v obrovských církevních majetcích. Vezmi psovi kost, říkával, a přestanou se rvát. A jeho kázání měla úspěch. Ohlas. I v nejvyšších kruzích. V roce 1412 vystoupil proti prodávání Odpustků v Praze, kterými římský papež Jan XXIII chtěl krýt náklady na "svatou válku" se svými svatooteckými kolegy a s Tureckem. Avšak tímto vystoupením si Jan proti sobě popudil krále, který ho do té doby chránil a zaštiťoval svou mocí. Proti pouličním protiodpustkovým nepokojům zasáhla staropražská radnice popravou tří mladíků.

Po těchto událostech Hus opustil Prahu, kázal na venkově, psal své klíčové traktáty, jako například "O církvi." V roce 1414 přijal pozvání od Kostnického koncilu a vydal se zde veřejně hájit své názory. Pravděpodobně věděl o nebezpečí, které ho tam čeká, ale příležitost si nechtěl nechat ujít, i za cenu vlastního života.Po příjezdu do města byl však zatčen a byl podroben k nátlaku odvolat některá svá i Wiclefova učení .

Po protestech české šlechty se mu dostalo  veřejného slyšení, které však k ničemu nevedly. Hus odvolání odmítl s námitkou, že mnohé věci vůbec nekázal. V tomto svém postoji, přes všechnu svou slabost, ba i strach, který cítil, vytrval. Koncil jej nechal upálit dne 6.7.1415.

Mnozí, zvláště z katolického tábora, házejí na Jana Husa odpovědnost za následné husitské války. Toto však je nesmyslem. Za pobouření z nepravostí není zodpovědný ten, kdo na nepravosti poukáže, ale ten, kdo nepravosti vykonává. Katolické církev v té době byla v morálním rozkladu, antikristovské jedy staletí přijímané přes papežský úřad otrávily v podstatě celou tuto pozemskou instituci. A za vlastní roznětku husitského hnutí, za své upálení, Jan Hus zodpovědný není ani v nejmenším. Po smrti Jana Husa se objevila nová generace kazatelů, mnohem sociálně radikálnější a nenávistnější, v čele s Janem Želivským a Václavem Korandou. Lid se chopil zbraní. Objevili se schopní vojevůdci, jako Mikuláš z Husi a Jan Žižka z Trocnova, kteří živelným bouřim vtiskli vojenská řád. Požár byl zapálen.

Avšak je chybou v husitském hnutí vidět jenom boje, válku a násilí. Hlavně je to doba, kdy se český lid vrátil, zamiloval si a plně se obrátil k Božímu Slovu. Uvědomil si Jeho Cenu a pocítil ochotu k oběti, leč v pravdě špatně směřovanou. Písma se sice chopili mnozí nevzdělaní blouznivci, jako byl například vůdce táborských adamitů Petr Kániš. Avšak i tento duchovní plamen byl v rukou Ducha Svatého a vedl k zapálení srdce Petra Chelčického a k založení Jednoty bratrské.

Jan Hus na wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

Jan Hus v pořadu Světci a svědci:

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169795291-08.07.2008-03:00-1-svetci-a-svedci.html?backaddr=search&searchstring=Sv%ECtci+a+sv%ECdci&obdobif=archiv&from=40&online=1

Jan Hus v dalším dokumentu:

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169539755-13.09.2008-05:35-2-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie.html?backaddr=search&searchstring=Jan+Hus&obdobif=archiv&online=1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře