Izajáš: Nedůvěřujte člověku, nemá to cenu...

11. květen 2010 | 04.00 |

Přestaňte už s člověkem (=přestaňte spoléhat na člověka, nezaměňujte vztah k Bohu za vztah k člověku),
který nemá než dech svého chřípí.
Jakoupak má cenu?

Hle, Pán, Hospodin zástupů,
již odnímá Jeruzalému
a Judsku oporu i podpěru,

všechnu oporu chleba
i všechnu oporu vody,
bohatýra i bojovníka,
soudce i proroka,
věštce i starce,
velitele i vznešeného,
rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače.

Za velitele dám jim chlapce,
vládnout jim budou výrostkové.
V lidu bude popohánět jeden druhého,
druh druha, chlapec zaútočí na starého,
bezectný na váženého.

Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu
a řekne : "Máš plášť, buď naším náčelníkem!
Měj si tyto rozvaliny v moci."

On se však v onen den ohradí:
"Nebudu ranhojičem,
nemám doma ani chléb ani plášť.
Nečiňte mě náčelníkem lidu!"

Z knihy proroka Izajáše, 3. kapitoly..

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře