MP3 - 1Jan9: Antikristé v církvi

19. únor 2014 | 21.25 |

Link na devátou část seriálu výkladu prvního listu apoštola Jana v mp3 formátu (37 min, 17MB):  https://www.dropbox.com/s/wgqv5ab4f4it22r/1_List_Januv_9.mp3

Příprava:
1. Jan 2, 18-24:

18Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.  19Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo. že nejsou všichni z nás.  20Vy však máte pomazání od toho Svatého a víte to všichni.  21Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.  22Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.  23Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.  24Ať ve vás zůstává. co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku. zůstanete také vy v Synu a v Otci.

Překlad klíčových slov:
Anti = za, místo, jako
γεγονασιν (objevilo se) = perfektum: stát se, stávat se, narodit se, vzniknout, nastat, udát se, přihodit se, být stvořen, být učiněn, být, existovat, žít, pobýt, zdržet se, zůstat, chovat se, jednat.
Μεμενηκεισαν (zůstali by s námi) = plpf - předminulost: zůstat, trvat, existovat / žít / platit dále, mít trvání, bydlet
psuedos = lež, lživá výpověď, falešná věc,
αρνουμενος = participium: zapřít, zřící se, odmítat, popírat

Gal 1, 6-9:
6Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí. tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.  7Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit.  8Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!  9Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!

1. Jan 4, 1-5:
1Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.  2Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha.  3A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle. není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě.  4Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.  5Oni jsou ze světa, proto mluví věci ze světa a svět jim naslouchá.  6My jsme z Boha; kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář