MP3: Boží Trojice - Otec, Syn a Duch Svatý...

17. leden 2014 | 00.27 |

Link(55 min, 25MB): https://www.dropbox.com/s/37z0yjclc4hswew/Bozi_Trojice.mp3

Izajáš, 42. kapitola
8: Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. 9Ty první věci -- hle -- přišly. A nové oznamuji: Dříve než budou vzcházet, ohlásím je vám.

Matoušovo evangelium, 28. kapitola
19: Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého

Izajáš, 7. kapitola
14: Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

Izajáš, 9. kapitola
5: Neboť chlapec se nám narodí, syn nám bude dán; na jeho rameni spočine panství. Bude mu dáno jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. 

Matoušovo evangelium, 28. kapitola
18: Ježíš přistoupil a promluvil k nim: "Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.

Skutky, 4. kapitola
12: A v nikom jiném není záchrana;a neboť není pod nebemb jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněn
x
Izajáš, 43. kapitola
11n: Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval, a nikdo cizí mezi vámi. Jste moji svědkové, je výrok Hospodinův, a já jsem Bůh!

Janovo evangelium, 1. kapitola:
1: Na počátku byl Logos a ten Logos byl u Boha a ten Logos byl Bůh. Ten bylo na počátku u Boha.
Textus receptus: 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Janovo evangelium, 20. kapitola:
28n: Tomáš mu odpověděl slovy: "Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mne viděl, uvěřil jsi.

Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili."
Textus receptus: 28και απεκριθη ο θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος μου και ο θεος μου 29λεγει αυτω ο ιησους οτι εωρακας με θωμα πεπιστευκας μακαριοι οι μη ιδοντες και πιστευσαντες

Janovo evangelium, 4. kapitola
8-11: Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí." Ježíš mu řekl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘ Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně;a ne-li, věřte aspoň pro ty skutky.

1. list do korintu, 12. kapitola:
3: Proto vám oznamuji,a že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: ‚Ježíš buď proklet,‘ a nikdo nemůže říci: ‚Pán Ježíš / Ježíš je Pán,‘ jedině v Duchu svatém.
+
List Římanům, 10. kapitola
9: Vyznáš-lia svými ústy Pána Ježíše (/= že Ježíš je Pán) a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.
 
---------------------------

Matoušovo evangelium, 28. kapitola
19:Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha Svatého

Matoušovo evangelium 10, 20 a Lukášovo evangalium 12,12:
Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Vašeho Otce, kdo mluví skrze Vás. Vždyť je to Duch Svatý, kdo Vás v tu hodinu naučí, co je třeba říci...

Matoušovo evangelium, 12. kapitola
31: Kdo by řekl slovo proti Duchu Svatém, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.

Janovo evangelium, 6. kapitola
63: Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář