MP3: Nezemřela, ale spí...

12. leden 2014 | 19.44 |

Link na slovíčko z dnešní skupinky (27 min, 13MB): https://www.dropbox.com/s/1h1hxrj10m70j7w/Nezemrela_ale_spi.mp3

Markovo evangelium, 5. kapitola, od 21. verše
21 Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup; a byl u moře. 22A hle, přišel jeden z představených synagogy, jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám 23a velmi ho prosil: "Má dceruška umírá! Pojď a vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a ožila." 24Ježíš odešel s ním. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. 25A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok. 26Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. 27 Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. 28Neboť si říkala: "Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu zachráněna." 29A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. 30Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl: "Kdo se dotkl mých šatů?" 31Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a říkáš: Kdo se mne dotkl?" 32Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. 33Žena se ulekla, a protože věděla, co se jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. 34A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení." 35 Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali: "Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Učitele?" 36Ale Ježíš neposlechl to, co říkali. a řekl představenému synagogy: "Neboj se, jen věř!" 37A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. 38 Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. 39Vešel a řekl jim: "Proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí." 40I posmívali se mu. Ale on všechny vyhnal a vzal s sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde bylo dítě. 41Uchopil ruku dítěte a řekl mu: "Talitha kúm", což přeloženo znamená: ‚Děvče, říkám ti, vstaň! ‘ 42A děvče ihned vstalo a začalo chodit; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich ihned veliký úžas. 43Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedověděl, a řekl, aby jí dali najíst.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář