MP3 - 1Jan6: Učení o lásce

7. leden 2014 | 22.36 |

Link (35 min, 16 MB) :  https://www.dropbox.com/s/2ped8hjq4l8ad3s/1_List_Januv_6.mp3

První list Janův, druhá kapitola:
6Kdo říká, že v něm zůstává. musí sám také žít tak. jak žil on. 7Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. 8A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. 9Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. 11Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde; neboť tma oslepila jeho oči.

První list do Korintu, třináctá kapitola:
1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; 10až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

Matoušovo evangelium, druhá kapitola:
21Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ 22Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.


http://agalliasis.svetu.cz/1288-1-list-januv.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář