MP3: Večeře Páne (nejenom) pro Svědky Jehovovi...

28. prosinec 2013 | 21.14 |

Link k MP3 záznamu zamyšlení na téma Večeře  Páně určené netoliko Svědkům Jehovovým (39min,18MB): https://www.dropbox.com/s/a9e0crp2jm0wcl0/Slovo_o_VecerI_Pane_nejenom_pro_Svedky_Jehovovi.mp3

Leviticus, 17 kap:
10Kdokoli z domu izraelského i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, bude jíst jakoukoli krev, proti tomu se obrátím; každého, kdo by jedl krev, vyobcuji ze společenství jeho lidu.
11V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní , se získává smíření.
12Proto jsem rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev.
13Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, uloví zvíře nebo ptáka, které se smí jíst, nechá vytéci jeho krev a přikryje ji prachem,
14neboť život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.

1. list Korinstkým, 10. kapitola:

14A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.
15Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuďte sami, co říkám:
16Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?
17Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.
18Pohleďte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře?
19Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená?
20Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.
21Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.
22Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář