Obléci si Krista...

24. září 2009 | 18.37 |

Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Římanům 13, 13.

K čemu nás to vlastně apoštol Pavel vyzívá? Co to znamená: "Obléci si Krista?" Jak to učinit?

Osobně si myslím, že obléci si Krista znamená mít s ním velmi úzký, důvěrný vztah. Naše šaty nás obepínají, chrání nás před chladem, zimou, zakrývají naši nahotu. V šatech chodíme ven,  chodíme do školy, do kostela, za kamarády, v nočních úboru spíme. Totéž platí i ve vztahu s Kristem..  I Jeho Láska nás hřeje, Jeho Oběť zakrývá naši nahotu před Otcem (srovnejme příběh Adama a Evy). A také nás obepíná. 

Jistě známe to přísloví, že šaty dělají člověka.  Královský oděv prozrazuje krále. Každý, kdo se na něj podívá, uvidí, že je to král. Totéž se dá říci o businessmanu, vojákovi, policajtech, či sestřičce v nemocnici. Oblečením na sebe strháváme pozornost, to zvláště dívky a ženy umí, že. Oděvem charakterizujeme svou osobnost, své postoje. Hlásáme své pravdy. Také naše upravenost či neupravenost o nás svědčí, čistota toho všeho, co nosíme na sobě. Oblečení nás i chrání. Vzpomeňme si na středověké železné jezdce. Kdyby rytíř vyjel do bitvy bez brnění, neměl by šanci. Obdobně i dnešní vojáci a policajti si navlíkají neprůstřelné vesty, aby byli kryti a chráněni.

Obléci si Krista tedy znamená i jednat tak, aby každý, kdo se na nás podívá, Krista uviděl. Aby Kristus zářil na nás a skrze nás. Na našich činech, slovech, službě, práci, zaměstnání, studiu. V rodině i na veřejnosti.  Když jsme v Kristu, jsme v něm oblečeni, neboť On nás halí, zahaluje, očišťuje. Jsme li v Kristu, je On naším štítem, brněním, naší neprůstřelnou vestou a nedobytným hradem. A být v Kristu znamená být v Jeho Lásce. Věřit mu a být mu věrný, věrná, jako Svému Pánu a Spasiteli. Zachovávat Jeho Slovo. Na toto téma více píše apoštol Jan, jak ve svém evangeliu, tak ve svém prvním listu. Vřele doporučuji ke studiu...

Pán Vás provázej.

VM.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře