DM XXVIII: Vybírejte si pečlivě, komu chcete slouž

25. září 2013 | 13.48 |

Předchozí díl                                                                První díl

 V této chvíli, docela pozdní večerní chvíli, můžeme chvíli sledovat vladyku Tichana, jak se vrací zpět do tábora své družiny. Už jej vyhlíží jeho pobočník, vladyka Mělchoš, který, jen co spatří svého velitele, mu vyjde v ústrety.

"Co se děje?" ptá se Tichan

"Ve Vašem stanu na Vás čeká vévoda Arnulf, pane."

Tichan seskočí z koně, hodí Mělchošovi uzdu a pak vejde do svého stanu. A jen co vstoupí a jen co se za něm plachta stanu zavře, hluboce se ukloní.

"Jste nezdvořák, vladyko Tichane," oboří se na něj, kdo ví, zda-li jen na oko, vévoda Arnulf, "přijedete si s docela slušným vojskem, utáboříte se mi před městem, aniž by jste mě přišel navštívit. Kdybyste nebyl přítelem mého drahého přítele, knížete Václava, urazil bych se."

"Prosím za laskavé odpuštění, Milosti," odpoví Tichan, kterého ze zmínky o Václavovi z úst tak mocného muže své doby, jakým vévoda Arnulf bezesporu je, docela mrazí, "chtěl jsem Vás navštítvit zítra odpočatý. Proto jsem k Vám vyslal napřed biskupa Michala, aby Vás mým jménem poprosil o audienci..."

"A, Michal je zdvořilost sama," ušklíbne se vévoda, "ale vy, mluvíte o odpočinku a při tom si trajtáte po okolí města. Přede mnou dáváte přednost nějakému kupčíkovi, dobře vím, kde jste do teď byl..."

"To si, vážený vévodo, prosím neberte osobně. Ke kupčíkovi můžu zajít zaprášený od cesty, ale přeci jenom k mocnému Arnulfovi bych..."

"Dost! Co jste chtěl od Tuži, řeknete mi to?"

"Ale milerád. Můj pán, kníže Boleslav, vojvoda Čechů, by si přál obnovit obchodní spolupráci s Tužou, která byla přerušena nešťastnou události na Tetíně před jedenácti lety.

"

"To je všechno?"

"Všechno, můj pane..."

"Nu dobrá, vážil jste sem dalekou cestu, s družinou dobrých třiceti mužů, jistě ne pouze kvůli nějakým kupeckým počtům. Mohu vědět, co máte v plánu dále?"

"Mám rozkaz doprovodit kněžnu Střezislavu zpět do Prahy..."

"Hm, dobrá zpráva, Boleslav se konečně rozhodl mého vnuka, Slavníka Libického, propustit z jeho vězení?"

"Vaše Milost má špatné informátory, Slavník si samozřejmě užívá plné svobody, kníže s ním jedná jako se svým vlastním bratrem..." velice špatná formulace od tak zkušeného diplomata, až se Tichan kousne do jazyku, když si uvědomí, co to vlastně vypustil z úst.

"No, Boleslav moc na bratrské vztahy není stavěný, nemyslíte?"

Co na to říci? "Jak si přejete Milosti."

"Každopádně doručte Vašemu pánu, knížeti vrahovi, moji důraznou radu, aby předal Slavníkovi jeho knížecí úděl tak rychle, jak jen to je možné..."

"Milosti, Slavník je ještě hoch, nemyslíme si, že by byl připravený na vládu..."

"Mě nezajímá, pane, kdo si co myslí. Vždyť i Váš Václav již v jeho letech v Čechách vládnul..."

"Václav byl s prominutím o rok starší, než je dnes Slavník. A také, Vaše Milosti, Václav byl na svůj věk již velice vyzrálý a dospělý, zatímco Slavník..."

"Co Slavník?"

"Je rozmazlený až běda, Milosti..."

"Nesmysly. To jsou pouze nesmysly a vytáčky. Jak jsem řekl: Mé důrazné doporučení stačí, aby kníže vrah neměl nejmenší obavy o Slavníkovu připravenost vládnout. A neboť Boleslav poslal vojsko pro jeho mladou choť, tak jsem plně přesvědčen, že o Slavníkově dospělosti a vyzrálosti nepochybuje ani on sám. Buďte rádi, že jsem tak dlouho toleroval daný stav věcí. Za Slavníkova poručníka jsem totiž, pokud se nepletu, společně s králem, určil Václava, ne Boleslava. Ale to, co se děje v Praze, překračuje únosnou mez..."

"Nemám vůbec tušení, co se v Praze stalo, že Vás to tak znepokojilo, můj pane."

"To je dobře, že nemáte, nemějte dále..."

"Nevěřte pomlouvačům, Milosti," ještě se pokouší Tichan o smír.

"Žádný vrahův napomáhač mi nebude předepisovat, komu mám a komu nemám věřit," zvysoka odpoví Arnulf, "máte dva dny. Do dvou dnů vykliďte tábor. Budete-li zde tábořit déle, zasáhnu proti Vám silou..."

"Dva dny jsou dostatečné, Milosti," klaní se Tichan.

"To si taky myslím," konečně se Arnulf zvedá z křesla, z Tichanova křesla, "má úcta, Tichane. A ještě jednu radu speciálně pro Vás: Vybírejte si pečlivěji, komu chcete sloužit..." a s těmito slovy vévoda odchází ze stanu pryč...

Následující díl

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář