Nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila

9. říjen 2009 | 06.18 |

Nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila
======================================
Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce
a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila.
Pamatuj, že jimi jsi byl zplozen.
Jak jim odplatíš to, co oni dali tobě?Z celé své duše se boj Hospodina
a měj v úctě jeho kněze.
Ze všech sil miluj toho,
kdo je tvým tvůrcem,
a jeho služebníky neopouštěj.

Boj se Hospodina
a měj ve vážnosti kněze,
dej mu jeho podíl,
jak je ti přikázáno:
prvotiny, oběti za vinu,
plece z obětního daru,
oběť posvěcení a prvotiny svatých věcí .

Měj otevřenou dlaň k chudému,
aby se naplnila tvá blaženost.
Dar je projev přízně vůči každému,
kdo žije,
ale neodpírej projev přízně ani tomu,
kdo je mrtev.

Neodvracej se od plačících
a s těmi, kdo naříkají, i ty naříkej.
Neváhej navštěvovat nemocné,
neboť za takové skutky budeš milován.

Budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec, navěky nezhřešíš.

Z knihy Ješuy Siráchovce, 7. kapitola...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře