Řím 2,9-11: Není nadržování v Božích očích!

15. srpen 2013 | 21.05 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 2,9a: Soužení, +trápení, +utrpení, +bída a tíseň, +nouze, +sklíčenost, +úzkostpatří, +se naplňují (+vládnou)

+Řím 2,9a: Soužení, +trápení, +utrpení, +bídu a tíseň, +nouzi, +sklíčenost, +úzkostBůh dává

+Řím 2,9a: Soužení, +trápení, +utrpení, +bída a tíseň, +nouze, +sklíčenost, +úzkostjsou přichystány (k soudu)

/Řím 2,9a: Soužení, +trápení, +utrpení, +bída a tíseň, +nouze, +sklíčenost, +úzkost a padne

Řím 2,9b: na, +do, +přes, +proti, +v, +až (do) každou(-é) psyché {duši, +život, +mysl, +nitro, +bytost, +osobu} člověka (+muže)

+Řím 2,9b: na, +do, +přes, +proti, +v, +až (do) každou(-é) psyché {duši, +život, +mysl, +nitro, +bytost, +osobu}podléhající (+patřící, +sloužící) člověku (+muži)

Řím 2,9c:, který působí, +koná, +pracuje na, +páchá, +vyvolává, +plodí, +připravuje, +určuje, +zvládá, +přemáhá, +dokončuje, +dovršuje, +plní zlo, +neřest, +utrpení,

Řím 2,9d: za prvé, +původně, +dříve, +v historii nejprve, +předně, +hlavně, +v prvé řadě  Judejcům (+Židům) a za druhé také, +teď, +i, +ale i (+pak), +a pak Řekům (+Helénům, +Ne-židům, +Pohanům),

Řím 2,10a: ale, +avšak, +však, +a pak sláva, +chvála, +čest, +dobrá pověst, +lesk, +nádhera, +vznešenost, +chlouba a cena, +hodnota, +úcta, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +pocta, +čestná odměna a (stejně tak i) pokoj, +mír, +šalóm, +spása, +blaho, +požehnánípatří, +se naplňují (+vládnou) každému

(+Řím 2,10a): ale, +avšak, +však, +a pak nebeské bytosti, +andělé a cena, +hodnota, +úcta, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +pocta, +čestná odměna a (stejně tak i) pokoj, +mír, +šalóm, +spása, +blaho, +požehnánípatří, (+slouží) každému

+Řím 2,10a: ale, +avšak, +však, +a pak slávu, +chválu, +čest, +dobrou pověst, +lesk, +nádheru, +vznešenost, +chloubu, (+nebeské bytosti, +anděly) a cenu, +hodnotu, +úctu, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +poctu, +čestnou odměnu a (stejně tak i) pokoj, +mír, +šalóm, +spásu, +blahu, +požehnáníBůh dává každému

+Řím 2,10a: ale, +avšak, +však, +a pak sláva, +chvála, +čest, +dobrá pověst, +lesk, +nádhera, +vznešenost, +chlouba, (+nebeské bytosti, +andělé) a cena, +hodnota, +úcta, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +pocta, +čestná odměna a (stejně tak i) pokoj, +mír, +šalóm, +spása, +blaho, +požehnáníjsou při(na)chystány pro každého

+Řím 2,10a: ale, +avšak, +však, +a pak sláva, +chvála, +čest, +dobrá pověst, +lesk, +nádhera, +vznešenost, +chlouba, (+nebeské bytosti, +andělé) a cena, +hodnota, +úcta, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +pocta, +čestná odměna a (stejně tak i) pokoj, +mír, +šalóm, +spása, +blaho, +požehnánía naplní každého

+Řím 2,10a: ale, +avšak, +však, +a pak sláva, +chvála, +čest, +dobrá pověst, +lesk, +nádhera, +vznešenost, +chlouba, (+nebeské bytosti, +andělé) a cena, +hodnota, +úcta, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +pocta, +čestná odměna a (stejně tak i) pokoj, +mír, +šalóm, +spása, +blaho, +požehnáníse předává (+a se předává) skrze každého

Řím 2,10b:, kdo působí, +koná, +pracuje na, +páchá, +vyvolává, +plodí, +připravuje, +určuje, +zvládá, +dokončuje, +dovršuje, +plní dobro, +užitečnost, +zdatnost,

Řím 2,10c: to platí(-ilo) za prvé, +původně, +dříve, +v historii nejprve, +předně, +hlavně, +v prvé řadě pro Judejce (+Židy) a za druhé také, +teď, +i, +ale i (+pak), +a pakpro Řeky (+Helény, +Ne-židy, +Pohany),

Řím 2,11: protože, +nebo, +vždy, +tedy, +přece, +pak, +vskutku, +opravdu, +zajisté není stranickost, +stranictví, +úplatkářství, +nadržování, +předsudek, +ohled na zevnějšek osoby, +povrchní souzení podle vnějších (+nezměnitelných, +nezaviněných, +vrozených) znaků (+okolností) u, +při, +v domě (+očích), +před (tváří), +podle soudu Boha(-ožím,-ožích,+ohem)!

Pozn: Plusko (t.

j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti jiné interpretace větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrýtext je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře