Řím 2,7-8: Boží Spravedlnost

14. srpen 2013 | 13.49 |

Řím 2,7a: Těm pak, kdo hledají, +zkoumají, +obhajují, +dohadují se, +usilují o, +snaží se, +přejí si, +žádají, +požadují, +očekávají Ž(ž)ivot věčný, +(pra)dávný (-o ztracený), +budoucí, +doby příštího světa, +doby pradávného neporušeného rájského světa, těm

Řím 2,7a:On opravdu těm, kdo hledají, +zkoumají, +obhajují, +dohadují se, +usilují o, +snaží se, +přejí si, +žádají, +požadují, +očekávají Ž(ž)ivot věčný, +(pra)dávný (-o ztracený), +budoucí, +doby příštího světa, +doby pradávného neporušeného rájského světa, těm

Řím 2,7a: Za prvé těm, kdo hledají, +zkoumají, +obhajují, +dohadují se, +usilují o, +snaží se, +přejí si, +žádají, +požadují, +očekávají Ž(ž)ivot věčný, +(pra)dávný (-o ztracený), +budoucí, +doby příštího světa, +doby pradávného neporušeného rájského světa, těm

Řím 2,7b: přes, +projejich vytrvalost, +trpělivost, +očekávání dobrého, +užitečného, +zdatnéhočinu, +skutku, +práce, +vykonanéhoúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

Řím 2,7b: na základě, +podlejejich vytrvalosti, +trpělivosti, +očekávání dobrého, +užitečného, +zdatnéhočinu, +skutku, +práce, +vykonanéhoúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

Řím 2,7b: během jejich vytrvalosti, +trpělivosti, +očekávání dobrého, +užitečného, +zdatnéhočinu, +skutku, +práce, +vykonanéhoúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

+Řím 2,7b: přes, +skrze jejich vytrvalost, +trpělivost, +očekávání, která(é) patří (k) dobrému, +užitečnému, +zdatnémučinu, +skutku, +práce, +vykonanémuúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

+Řím 2,7b: na základě, +podle jejich vytrvalosti, +trpělivosti, +očekávání, která(é) patří (k) dobrému, +užitečnému, +zdatnémučinu, +skutku, +práce, +vykonanémuúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

+Řím 2,7b: během jejich vytrvalosti, +trpělivosti, +očekávání, která(é) patří (k) dobrému, +užitečnému, +zdatnémučinu, +skutku, +práce, +vykonanémuúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

+Řím 2,7b: přes, +pro jejich vytrvalost, +trpělivost, +očekávání, která(é) podléhá dobrému, +užitečnému, +zdatnémučinu, +skutku, +práce, +vykonanémuúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

+Řím 2,7b: na základě, +podlejejich vytrvalosti, +trpělivosti, +očekávání, která(é) svědčí o dobrém(-ře,ré), +užitečném(-ě,-é), +zdatném(-ě,-é) činu, +skutku, +práci, +vykonanémúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

+Řím 2,7b: běhěm jejich vytrvalosti, +trpělivosti, +očekávání, která(é) svědčí o dobrém(-ře,ré), +užitečném(-ě,-é), +zdatném(-ě,-é)činu, +skutku, +práci, +vykonanémúkolu,+činnosti,+díla, +výsledku práce, +věci, +záležitosti,

Řím 2,7c: dává Bůh slávu, +chválu, +čest, +dobrou pověst, +lesk, +nádheru, +vznešenost, +chloubu a (stejně tak i) cenu, +hodnotu, +úctu, +vážnost, +čest, +počestnost, +důstojnost, +čestný úřad, +poctu, +čestnou odměnu a (stejně tak i) nepomíjivost, +nezničitelnost, +nesmrtelnost,

Řím 2,8a: Těm ale, +avšak, +však, +a, +pak, +totiž od, +ze sobectví, +ctižádostivostí, +pletichů, +stranictví, +řeznivostí, +hádavostí, +nepřejícností, +nepřátelství

+Řím 2,8a: Ale, +Avšak, +Však, +A těm z lidí, kteří patří (k) (+podléhají)sobectví, +ctižádostivostí, +pletichů, +stranictví, +řeznivostí, +hádavostí, +nepřejícností, +nepřátelství

+Řím 2,8a: Ale, +Avšak, +Však, +A těm z lidí, kteří jednají sobecky, +ctižádostivě, +pletichařením, +stranicky, +řeznivě, +hádavě, +nepřejícně, +nepřátelsky

+ Řím 2,8a: Těm ale, +avšak, +však, +a, +pak, podle, +na základě, +kvůli, +projejich sobectví, +ctižádostivostí, +pletichů, +stranictví, +řeznivostí, +hádavostí, +nepřejícností, +nepřátelství

+ Řím 2,8a: Těm ale, +avšak, +však, +a, +pak za cenu (+obsah) jejich sobectví, +ctižádostivostí, +pletichů, +stranictví, +řeznivostí, +hádavostí, +nepřejícností, +nepřátelství

Řím 2,8b: a (stejně tak i) těm, kteří jsou neposlušní, +jsou vzdorovití, +neposlouchají, +vzdorují pravdě(u), +skutečnosti(-), +pravdivosti(-), +spolehlivosti(-), +upřímnosti(-),

+Řím 2,8b: a (stejně tak i) těm, kteří nejsou poslušní, +neposlouchají, +nejednají (+se nechovají) upřímně, +pravdivě, +skutečně(, ale pouze zdánlivě), +spolehlivě, (+skrze pravdu, +spolehlivost, +upřímnost),

Řím 2,8c: ,ti (+a kteří)totiž, +však jsou přesvědčovaní, +přemlouvání, +svádění, +uklidněni, +upokojeni, +ukonejšeni bezprávím, +špatností, +nespravedlností, +nepoctivostí, +beztrestností,

+ Řím 2,8c: ,ti (+a kteří) totiž, +všaksebe přesvědčují, +přemlouvají, +svádějí, +uklidňují, +upokojují, +konejší v činění bezpráví, +ve špatnosti, +v nespravedlnosti, +v nepoctivosti, +v beztrestnosti,

+ Řím 2,8c:,ti (+a kteří) totiž, +však pro své zájmy usilují o (prostředí) bezpráví, +špatnost, +nespravedlnost, +nepoctivosti, +beztrestnost

+ Řím 2,8c:,ti (+a kteří) totiž, +však usilují o vlastní beztrestnost, +špatnost, +nespravedlnost, +nepoctivost,

Řím 2,8d: těm všem pak Bůh dává svůj hněv, +soud, +odplatu a (stejně tak i) svou vášeň (+vášnivou touhu)potrestat je, +svůj hněv, +svou zlost.


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Řím 2,7-8: Boží Spravedlnost bohu-a 14. 08. 2013 - 13:57
RE(2x): Řím 2,7-8: Boží Spravedlnost bohu-a 14. 08. 2013 - 13:58
RE(3x): Řím 2,7-8: Boží Spravedlnost bohu-a 14. 08. 2013 - 14:00