Mk 2,23-24: Dělat si sobotu tak, jak se nesmí..

12. srpen 2013 | 20.32 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,23a: A  (zrovna) se stalo, +se objevilo, +vzniklo, +nastalo, +se událo, +se přihodilo, +bylo, +existovalo, +pobývalo, +se zdrželo, +se chovalo, +jednalo, že (+když) v tu sobotu procházel přes obilné (/oseté) pole

[+Mk2,23a]: A  (zrovna) v tu sobotu se stalo, +se objevilo, +vzniklo, +nastalo, +se událo, +se přihodilo, +bylo, +existovalo, +pobývalo, +se zdrželo, +se chovalo, +jednalo, že (+když) procházel přes obilné (/oseté) pole

Mk 2,23b: a jeho učedníci si začali (+byli ovládnuti -ě(á)ním) klestit, +dělat, +činit, +konat, +pracovat, +způsobovat, +postarat se, +tvořit, +ustanovovat, +připravovat, +vést, +postupovat cestu(ou) tím, že trhali klasy.

Mk 2,24a: A farizeové mu říkali(ekli),  +přikaza(ova)li, +odpověděli(-ídali), +ho pojmenova(vá)li, +se ho (ze)ptali:

Mk 2,24b: Hle! +Hleď! +Tady jsou! +Pohleď!

Mk 2,24c: Proč (+Kdo jsou, že, +Jakým právem) si v sobotu klestí (cestu), +dělají to, +činí to, +konají to, +pracují tak, +způsobují to, +starají se o to, +tvoří to, +ustanovují to, +připravují to , +vedou si tak, +postupují tak,

+Mk 2,24c: Proč (+Kdo jsou, že, +Jakým právem) si dělají sobotu takovou, +činí sobotu takovou, +konají sobotu takovou, +opracovávají sobotu tak, +způsobují sobotou to, +starají se o sobotu tak, +tvoří sobotu tak, +připravují sobotu tak ,

Mk 2,24d: jak(-ou),+co není dovoleno (+možné), +(se) nesmí!

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrý text je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář