Řím 2,5-2,6: Slovo o Božím Soudu...

6. srpen 2013 | 21.29 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 2,5a: Právě (+Totiž, +A to / Ale, +Avšak, +Však) pro (+na základě, +podle, +kvůli) t(s)voji tvrdost(i), +zatvrzelost(i) a (pro, +na základě, +podle, +kvůli) t(s)(ho) nekající(ho), +tvrdé(ho) kardio(a){srdce=mysli, +osobnosti, +charakteru, +vůle, +city, +nitra, +svědomí} si shromažďuješ, +hromadíš, +šetříš, +střádáš, +uchováváš, +zachováváš

+ Řím 2,5a: Právě během doby tvé tvrdosti, +zatvrzelosti a tvého nekajícího, +tvrdého kardia si shromažďuješ, +hromadíš, +šetříš, +střádáš, +uchováváš, +zachováváš

Řím 2,5b: hněv, +soud, +odplatu v (+pro) den, +stanovený (+úřední) den, +soudní den, +dobu hněvu, +soudu, +odplaty

+Řím 2,5b: hněv, +soud, +odplatu v(e) (+pro) den, +stanovený (+úřední) den, +soudní den, +dobu patřící hněvu, +soudu, +odplatě

+Řím 2,5b: hněv, +soud, +odplatu, který(á) se vy(pro)jeví (+ukáže) v den, stanovený (+úřední) den, +soudní den, +době hněvu, +soudu, +odplaty

+ Řím 2,5c: a odhalení (+zjevení (o)) spravedlivé(m)ho soudu Boží(m)ho, +svědčící(m)ho o Bohu, +přicházející(m)ho od Boha, +vlastněn(ým)ého Bohem, +patřící(m)ho (k) Bohu,

+Řím 2,6: který odevzdá odměnu (/mzdu), +vrátí, +vydá, +dá, +odplatí, +zaplatí, +nahradí (škodu), +vyplatí (mzdu)každému podle (+na základě, +pro) jeho (+jemu patřících, +o něm svědčících) činů, +skutků, +odvedené práce, +vykonaných úkolů, +činností, +dílech, +výsledků práce.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti jiné interpretace větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrýtext je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář