MP3: Připrav se na setkání se Svým Bohem

6. srpen 2013 | 18.40 |

5. zamyšlení nad knihou proroka Ámose - "živý" záznam z biblické skupinky: https://www.dropbox.com/s/7dczoy98s2icaqg/Amos-Priprav_Se_Na_Setkani_Se_Svym_Bohem.mp3

Kniha proroka Amose, 4. kapitola:
Jděte do Bét-elu a bouřete se, do Gilgálu a rozmnožte vzpoury. Ráno přineste své oběti, třetího roku své desátky. 5Palte oběti díků z kvašeného, vyhlašujte dobrovolné oběti, rozhlašujte je! Vždyť to jste si zamilovali, synové Izraele, je výrok Panovníka Hospodina. 6Ačkoliv jsem vám dal čistotu zubů ve všech vašich městech, nedostatek potravy na všech vašich místech, přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 7Ačkoliv jsem vám odepřel déšť, když byly ještě tři měsíce do sklizně, na jedno město jsem déšť seslal a na druhé jsem ho neseslal. Na jedno pole pršelo a pole, na které nepršelo, uschlo. 8Dvě, tři města se potácela k jinému městu, aby se napili vody, avšak nenasytili se. A přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 9Bil jsem vás obilnou rzí a snětí, vaše mnohé zahrady, vaše vinice, vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly kobylky, a přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 10Poslal jsem na vás mor tak jako na Egypt, zabil jsem mečem vaše mládence spolu s vašimi zajatými koňmi, způsobil jsem, aby stoupal smrad vašeho tábora do vašich nosů, a přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 11Vyvrátil jsem vás, jako Bůh vyvrátil Sodomu a Gomoru, byli jste jako poleno zachráněné z ohně, a přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 12Proto s tebou naložím takto, Izraeli. A protože s tebou naložím takto, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli! 13Hle, ten, kdo vytváří hory a tvoří vítr, kdo oznamuje člověku, jaké je jeho myšlení, kdo činí rozbřesk temnotou a kráčí po návrších země, Hospodin, Bůh zástupů je jeho jméno.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář