Mk 2,21-23: Záplaty a měchy, šaty a vína

31. červenec 2013 | 18.24 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,21a: Nikdo (+Žádný člověk) nepřišije záplatu z kusu nové (+nese(vy)prané) látky na (+do) starý oděv, +šat, +roucho,

Mk 2,21b: jinak výplň (+obsah,+vyplnění) odpadne, +odstraní se, +odejme se, +odřeže se, (+zničí se)  od (z) jeho šatu, nové (+nepoužité) se zničí od starého

Mk 2,21c: a tak se objeví, +vznikne, +je učiněna ruka trhliny, +roztreženého místa, +roztržky, +nesváru, +schizmatu.

+Mk 2,21c: a tak se objeví, +vznikne ještě větší díra, +mocnější svár.

Mk 2,22: A nikdo (+žádný člověk) nenalévá (+nevkládá) nové, +mladé, +čerstvé víno dovnitř (do) starých měchů, jinak víno rozstrhne, +rozsápe, +rozpuká, +bude roztrhávat ty měchy, a víno se uvolní, +vyleje, +rozpustí, +odejde, rovněž (+stejně) tak se zničí i měchy.

Mk 2,23: Ale nové, +mladé, +čerstvé víno dovnitř (do) stejně tak nových měchů!

+Mk 2,23:  Ale nové, +mladé, +čerstvé víno ať se leje dovnitř (do) stejně tak nových, +mladých, +čerstvých měchů!

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář