Římanům 2,1-4: Dobrota Boží

30. červenec 2013 | 19.59 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 2,1a: Proto (+Tudíž) jsi bez omluvy (+neomluvitelný, +neomluvený, + mimo jakékoliv omluvy) , ó člověče (+muži, +hejtytame)

Řím 2, 1b: jako každý, kdo krínuje {soudí, +odsuzuje, +rozlišuje,+odděluje, +rozhoduje, +nadržuje,  +usuzuje, +posuzuje, +kritizuje},

Řím 2,1c: vskutku (+totiž) v tom krísínu{soudu, +rozsudku, +měřítku, +jednání, +odsouzení, +trestu, +právu, +spravedlnosti, +paragrafu}, +  tím krisínem

Řím 2,1d: kterým (+jakým)  krínuješ druhého.

/Řím 2,1b-d:  protože (+vskutku) krínuješ druhého tím krísinem,jako každý, kdo krínuje.

/Řím 2,1b-d: protože (+vskutku) krínuješ druhého skrze to, co(+tak, jak) krínuje každý.

/Řím 2,1b-d: protože (+vskutku) krínuješ druhého a vymlouvᚠse tím, že takto krínuje každý.

Řím 2,1e: Tím vynášíš rozsudek nad sebou samým,

+Řím 2,1a-e: Proto (+Tudíž) jsi bez omluvy, ó člověče (+muži, +hejtentame), když (+protože) krínuješ druhého, jako každý, kdo krínuje.Tím, jak (že) krínuješ druhého, vynášíš rozsudek nad sebou samým,

[/Řím 2,1a-e]: Proto (+Tudíž) jsi bez omluvy, ó člověče (+muži, +hejtentame), jako každý, kdo krínuje. Protože (+nebo, vždy) tím krisínem, kterým (+jakým) krínuješ druhého, tím samým krisínem vynášíš rozsudek sám nad sebou.

Řím 2,1f: protože (+nebo, +vždy) když krínuješ, dělᚠ+ konáš, +činíš, +pácháš, +zabýváš, +požaduješ to samé.

+Řím 2,1f: protože (+nebo, +vždy)tím, že krínuješ, děláš, + konáš, +činíš, +pácháš, +zabýváš, +požaduješ to samé. 

+Řím 2,1f: protože (+nebo, +vždy)tím děláš, + konáš, +činíš, +pácháš, +zabýváš, +požaduješ to samé, co krínuješ.  

Řím 2,2a: Víme, +Známe, +Umíme, +Rozpoznáváme, +Poznáváme, +Uznáváme, +Ctíme, +Respektujeme totiž (+však), že soud, +soudní proces, +rozhodnutí, +usnesení, +rozlišení, +rozsudek, +odsouzení, +trest, +úsudek Boží, +o Bohu, +od Boha, +vedený Bohem, +vlastněný Bohem, +patřící Bohu

Řím 2,2b: je (+vede) do (+přes), +před, +během, +pro, +na základě, +podle, +vzhledem k pravdy (-u,-ou,-ě –tak i dále), +skutečnosti, +pravdivosti, +spolehlivosti, +upřímnosti proti (+do) těm(-ch), kdo takové(-ými)skutky(+krísiny) činí, +dělají, + konají, +páchají, +se zabývají.

Řím 2,3a: Počítᚠvšak (+totiž) s tím, ó člověče (+muži, +hejtytame),

Řím 2,3b: který krínuješ činění, +dělání, + konání, +páchání, +zabývání se těchto(-mito) skutků(y), při čemž sám činíš, +děláš, + konáš, +pácháš, +se zabývᚠtotéž(-imtéš),

(+Řím 2,3b): který krínuješ činění, +dělání, + konání, +páchání, +zabývání se těchto(-mito) skutků(y), při čemž sám, tím že krínuješ, činíš, +děláš, + konáš, +pácháš, +se zabývᚠtotéž(-imtéš),

Řím 2,3c: že ty utečeš, +uprchneš, +se vyhneš soudu, +soudnímu procesu, +rozhodnutí, +usnesení, +rozlišení, +rozsudku, +odsouzení, +trestu, +úsudku Božímu, +o Bohu, +od Boha, +vedeným Bohem, +vlastněným Bohem, +patřícím(k) Bohu?

+Řím 2,3c: že ty (sám) se (tím) budeš vyhýbat, +budeš utíkat soudu, +soudnímu procesu, +rozhodnutí, +usnesení, +rozlišení, +rozsudku, +odsouzení, +trestu, +úsudku Božímu, +o Bohu, +od Boha, +vedeným Bohem, +vlastněným Bohem, +patřícím(k) Bohu?

Řím 2,4a: Kterým(-ou) bohatstvím, +hojností, +nadbytkem jeho dobroty, +dobrotivosti, +mírnosti, +laskavosti, +poctivosti, které té trpělivosti, +zdrženlivosti, +ohleduplnosti a které té vytrvalosti, +shovívavosti, +velkodušnosti pohrdáš,

+Řím 2,4a: O které jeho bohatství, +hojnost, +nadbytek jeho dobroty, +dobrotivosti, +mírnosti, +laskavosti, +poctivosti, o kterou trpělivost, +zdrženlivost, +ohleduplnost a o kterou vytrvalost, +shovívavost, +velkodušnost nedbáš, +se nestaráš,

Řím 2,4b: a přitom nevíš, +nepoznáváš, +neznáš, +nerozumíš, +nezažíváš, že dobrota, +laskavost, +dobrotivostBoží, +svědčící o Bohu, +přicházející od Boha, +vlastněná Bohem, +patřící(k) Bohu tě vede, +přivádí,+přináší, +strhává, +žene, +odvádí, +zatýká dovnitř (do) pokání, +obrácení se k Bohu, +odvrácení se od hříchu, +přeměně smýšlení o Bohu a hříchu, +lítostí nad svými hříchy?

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti jiné interpretace větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrýtext je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář