Římanům 2,1: Proto jsi bez omluvy

29. červenec 2013 | 21.07 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 2,1a: Proto (+Tudíž) jsi bez omluvy (+neomluvitelný, +neomluvený, + mimo jakékoliv omluvy) , ó člověče (+muži, +hejtytame)

Řím 2, 1b: jako každý, kdo krínuje {soudí, +odsuzuje, +rozlišuje,+odděluje, +rozhoduje, +nadržuje,  +usuzuje, +posuzuje, +kritizuje},

Řím 2,1c: vskutku (+totiž) v tom krísínu{soudu, +rozsudku, +měřítku, +jednání, +odsouzení, +trestu, +právu, +spravedlnosti, +paragrafu}, +  tím krisínem

Řím 2,1d: kterým (+jakým)  krínuješ druhého.

/Řím 2,1b-d:  protože (+vskutku) krínuješ druhého tím krísinem,jako každý, kdo krínuje.

/Řím 2,1b-d: protože (+vskutku) krínuješ druhého skrze to, co(+tak, jak) krínuje každý.

/Řím 2,1b-d: protože (+vskutku) krínuješ druhého a vymlouvᚠse tím, že takto krínuje každý.

Řím 2,1e: Tím vynášíš rozsudek nad sebou samým,

+Řím 2,1a-e: Proto (+Tudíž) jsi bez omluvy, ó člověče (+muži, +hejtentame), když (+protože) krínuješ druhého, jako každý, kdo krínuje.Tím, jak (že) krínuješ druhého, vynášíš rozsudek nad sebou samým,

[/Řím 2,1a-e]: Proto (+Tudíž) jsi bez omluvy, ó člověče (+muži, +hejtentame), jako každý, kdo krínuje. Protože (+nebo, vždy) tím krisínem, kterým (+jakým) krínuješ druhého, tím samým krisínem vynášíš rozsudek sám nad sebou.

Řím 2,1f: protože (+nebo, +vždy) když krínuješ, dělᚠ+ konáš, +činíš, +pácháš, +zabýváš, +požaduješ to samé.

+Řím 2,1f: protože (+nebo, +vždy)tím, že krínuješ, děláš, + konáš, +činíš, +pácháš, +zabýváš, +požaduješ to samé. 

+Řím 2,1f: protože (+nebo, +vždy)tím děláš, + konáš, +činíš, +pácháš, +zabýváš, +požaduješ to samé, co krínuješ.  

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti jiné interpretace větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrý text je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář