Marek 2,18-20: Půst na svatbě

28. červenec 2013 | 20.04 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,18a: A byli tam také učedníci, +žácí, +následovníci Johana Křtitele   a farizeové, kteří se (zrovna v tu dobu) postili.

Mk 2,18b: A přicházejí k Němu, +dostávají se k Němu, jdou za Ním a říkají Mu, +ptají se Ho, +vyprávějí Mu, +pojmenovávají Jej:

Mk 2,18c: Proč se učedníci, +žácí, +následovníci Johana Křtitele   a učedníci, +žácí, +následovníci farizeů postí, zatímco (+ale, avšak) tvoji, +tobě patřící učedníci, +žácí, +následovníci se nepostí?

Mk 2,19a: Zrovna na to jim Ježíš řekl, +odpověděl:

Mk 2,19b: Cožpak se můžou synové svatebního sálu , +hosté na svatbě postit v době, kdy je ženich se s nimi?

+Mk 2,19b: Cožpak jsou schopni synové svatebního sálu , +hosté na svatbě postit v době, kdy je ženich se s nimi?

(+Mk 2,19b:) Přece by se nemohli (nebyli schopni) postit synové svatebního sálu , +hosté na svatbě v době, kdy je ženich se s nimi.

Mk 2,19c: Mají, +Vlastní, +Drží, +Uchovávají, +Zachovávají, +Ovládají, +Musí mít čas, +dobu, +chvíli, +stanovenou lhůtu, kdy je ženich s nimi,

+Mk 2,19c: Pokládají tento čas za čas, +dobu, +chvíli, +stanovenou lhůtu, kdy je ženich s nimi,

Mk 2,19d: a tak se nemůžou, +nejsou schopni postit.

Mk 2,20a: Přijdou, +Vyjdou, +Budou však (stanovené)dny,

+Mk 2,20a: Přijde, +Vyjde, +Bude však doba,

+Mk 2,20b: kdy jim (+od nich, +z jejich středu)  bude ženich odejmut, +vzat, +vytrhnut,

+Mk 2,20b: kdy jim pro jejich dobro, +kvůli nim, +pro ně  bude ženich odejmut, +vzat, +vytrhnut,

Mk 2,20c: A v té době, +A tehdy se budou postit, právě v oněch (stanovených) dnech.

+Mk 2,20c: A právě tou (stanovenou) dobu se propostí. +A právě tu (stanovenou) dobu stráví v postech.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář