MP3: Společenství věřících formální víry...

6. červenec 2013 | 18.48 |

Znaky společenství věřících formální víry:
==========================================

1) Společenství formálních vztahů k lidem, a konec konců i k Bohu
2) Společenství, kterému chybí vděčnost
3) Společenství lidí, které nevidí za událostmi svého života Boží ruku, které se neptá po příčinách toho, co se děje.
4) Společenství, které se "netřese" před Božím Slovem.
5) Společeství věřící, které "neprorokuje" svému okolí.

Link: https://www.dropbox.com/s/lu3s5kktqrp9x1d/Amos-Spolecenstvi_vericich_formalni_viry.mp3

Kniha proroka Ámose, 3. kapitola
1Slyšte toto slovo, které Hospodin promluvil proti vám, synové Izraele, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země: 2Pouze vás jsem poznal ze všech čeledí země, proto vás navštívím s trestem za všechny vaše viny. 3Cožpak půjdou dva spolu, aniž by se sešli? 4Cožpak zařve lev v houštině, když nemá kořist? Cožpak mladý lev vydá svůj hlas ze svého doupěte, aniž by něco lapil? 5Cožpak padne pták do pasti na zemi, když na něj není léčka? Cožpak vyskočí past ze země, když nic nepolapila? 6Zdalipak se zatroubí na beraní roh ve městě a lid se netřese? Zdalipak nastane zlo ve městě, aniž by jednal Hospodin? 7Vždyť Panovník Hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům. 8Lev zařval, kdo by se nebál, Panovník Hospodin promluvil, kdo by neprorokoval?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář