MP3: Pouhá víra nestačí

22. červen 2013 | 23.14 |

První zamyšlení nad knihou proroka Ámose: Pouhá víra nestačí - https://www.dropbox.com/s/dnef0eovoze258n/Amos-Pouha_vira_nestaci.mp3

Ámos, 2. kapitola:
4Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením (vzbouřením) Judy, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože pohrdli Hospodinovým zákonem a nezachovávali jeho ustanovení -- svedly je jejich lži, za nimiž chodili jejich otcové: 5Pošlu oheň na Judu a ten stráví jeruzalémské paláce.

6Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením (vzbouřením) Izraele, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože prodali spravedlivého za stříbro a nuzného za pár sandálů. 7Baží po tom, aby prach země byl na hlavě chudých, pokřivují cestu pokorných, syn i jeho otec chodí k téže děvce, a tak znesvěcují mé svaté jméno. 8Roztahují se vedle každého oltáře na roucha vzatá do zástavy, pijí víno pokutovaných v domě svého Boha. 9Já jsem před nimi zničil Emorejce, jehož výška byla jako výška cedrů a silný byl jako duby. Zničil jsem jeho plody nahoře i jeho kořeny dole. 10Já jsem vás vyvedl z egyptské země a vodil jsem vás čtyřicet let pustinou, abyste získali do vlastnictví emorejskou zemi. 11Ustanovil jsem z vašich synů proroky a z vašich mládenců nazíry. Nebo to tak není, synové Izraele? je Hospodinův výrok. 12Ale vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: Neprorokujte! 13Hle, nechám vás klesnout tak, jako klesá vůz plně naložený pokosem. 14Zmizí útočiště pro rychlonohého, silný si nepomůže svou silou, hrdina nezachrání svou duši. 15Ten, kdo nosí luk, neobstojí, rychlonohý se nezachrání pro své nohy ani ten, kdo jezdí na koni, nezachrání svou duši. 16I nejodvážnější z hrdinů uteče v onen den nahý, je Hospodinův výrok.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář