Budete mi svědky...

19. květen 2013 | 18.37 |

Poslední dobou mne oslovuje text z knihy Skutků, verše 1,8, kde se píše: ... a budete mi svědky....  Rád bych se s Vámi o tomto oslovení sdílel.

Co je hlavním posláním svědka? My, křesťané,  většinou vnímáme toto poslání jako úkol vydávat svědectví o Kristu. Ano, ale toto je pouze sekundární úkol svědka, ne primární. To hlavní, co dělá svědka svědkem, je skutečnost, že vidí. Svědek nejdříve vidí a až pak o tom mluví. Svědek, který nevidí a mluví, je svědkem falešným. My, křesťané, jsme tedy volání vidět, dívat se, na Boží Skutky až na sám konec světa.

Bratři, sestry, co vidíme? Co vyhlížíme? Na co se koukáme? Čemu věnujeme svoji pozornost? Dovolte mi malý příklad: Co vidíme, když se díváme na svého bratra, na svou sestru v Kristu? Vidíme Boží požehnaní, které i nás posvěcuje? Vidíme dar Ducha Svatého, který i nás obdarovává? Anebo jen reptáme? Jsme vděční za Boží Služebníky, které nám Bůh ze své svrchované Milosti posílá do našich sborů, do našich životů, anebo nevidíme, že nám toho či onoho služebníka posílá Bůh, neboť sami bychom si pro sebe samé představovali něco lepšího? Víte, ale veliká před Pánem je víra, která se spokojuje s tím, co má, věrnost v malém předchází věrnosti ve velkém. 

Víte, jestliže nejsme vděčni za Boží dary a požehnání, které nám Bůh v osobách našich bratrů a sester posílá, co to pak vypovídá o našem vztahu s Bohem? Jak bychom se mohli modlit: Pane, dej nám probuzení, dej nám požehnání, dej nám Ducha Svatého, dej nám služebníky, dej nám... jestliže bychom pohrdli dary a požehnáními, kterými nás Bůh již dnes obdarovává?

Víte, to jsou důležité otázky  a rád bych Vás pozval, abychom nad nimi přemýšleli. Čí jsme svědky? Ježíše Krista? Nebo vlastních nároků, vlastní nespokojenosti, vlastních potřeb? Čím naše srdce přetéká a co naše ústa promlouvají? Co vidí naše oči a na co se zaměřuje  náš zrak?  Díváme se na Boží působení v našich životech? Vidíme v našich bratrech a sestrách v Kristu s vděčností Boží požehnání, které nás posvěcuje, Dar Ducha Svatého,  kterým jsme sami obdarování?

Buďme svědky Kristu!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář