Stručné učení o Obrácení..

9. duben 2013 | 20.24 |

 Charakteristika: "Obrácení" znamená přijímání Ježíše Krista za Svého Panovníka, odevzdaní svého života do Jeho Rukou, a to ne z donucení, t.j. např. ze strachu z pekla, ani z přijetí nějakých úplatků (posrmtný ráj, prosperita v tomto času), ale  protože  člověk touží po Boží Přítomnosti ve svém životě a to kvůli Bohu Samotnému, pro to, jaký je, pro Jeho Charakter, pro to, Kdo Je a Kým Je, z přesvědčení, že chce a touží se podrobovat Boží Vůli, Božímu Zákonu a Božím rozhodnutím..

Poznámka 1: Tato touha vyvěrá z hlubokého poznávání dvou osob: z poznávání Ježíše Krista a z poznávání sebe samého. Ze změny vztahu k nim, neboť člověk na jednu stranu poznává charakter Boha v Panovníkovi Ježíši Kristu, Jeho Lásku, Dobrotu, Milost, Ochotu strpět křivdu kvůli nám až k SebeOběti na kříži, na straně druhé poznává sám sebe, svoji slabost, že chtít dobré ještě dokáže, ale vykonat už ne, že více kazí a boří než buduje, poznává svoji zradu, že ve svém životě zrazoval své blízké, své daleké, sebe sama, ba dokonce i samotného Boha, cítí prázdnost a bezcílnost svého života končícího hrobem. Toto poznávání pak vede k přesvědčení, že takto prázdně bez Boha už nechce žít dále.Tuto radikální změnu postoje k těmto dvěma osobám pak  nazýváme ZnovuZrozením (nebo křtem Duchem Svatým, neboť toto je pouze práce Ducha Svatého v srdci člověka) a život v tomto postoji životem "v Kristu." 

Poznámka 2: Jedná se tedy o více než o "pouhé" uvěření. Jedná se nejenom o pouhou víru v Ježíše Krista, ale také o důvěru k Němu a o věrnost Jemu.

Poznámka 3: Jedná se tedy o více než o "pouhé" pozvání Ježíše Krista do svého srdce. Nepředstavujme si "pouhou" zamilovanost z romantických filmů. Láska znamená, mimo jiné, také milovat toho druhého takovým, jakým je, brát jej takového, Kdo a Kým je. Láska k Panovníkovi tedy znamená chovat se k Němu jako k Panovníkovi, ctít a uznávat v Kristu Svého Krále, Stvořitele, Boha.

Poznámka 4: Jestliže odevzdáváme svůj život Ježíši Kristu, pak již nám náš život nepatří. Nepatříme sami sobě, stáváme se pouze správci Božího majetku. Překladatelé studijního překladu toto vyjadřují v používání pojmu "otrok" Ježíše Krista. Je-li Ježíš Kristus Naším Panovníkem, pak každé Jeho Slovo by pro nás mělo být rozkazem.

Otázky kazatele  Paula Washera k nově věřícím:
1) Máš nový postoj ke svému hříchu? (T.j. Považuješ za hřích ve svém životě to, co za hřích považuje i Bůh? Jsi ze své hříchu znechucen, nebo je ti stále sladký a příjemný?)
2) Máš nový postoj k Božímu Slovu? (T.j. Pokládáš jej za dobrý a dostatečný pro svůj život? Toužíš se mu podrobovat v denodenním životě?)  

Obrazné přirovnání: Nevěřící lidé někdy o křesťanech hovoří jako o slaboších, kteří potřebuji berličku. A jo, v podstatě mají pravdu. My potřebujeme berlu. Nejhorší však je, když člověk potřebuje berlu, ale ve své pýše, zaslepenosti, v sebespokojenosti, si ji odmítá brát na cesty - to si pak zničí svůj život mnohem více, než když si v pokoře přizná, že má problém.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře