Stručné učení o křtu

24. březen 2013 | 14.24 |

Charakteristika: Slovo "křest" původně znamenalo "ponořením zničit." Například nepřátelskou loď během námořní bitvy. Křest znamená "zničení" starého člověka, starého způsobu života. Křtem člověk přijímá Ježíše Krista za Svého Krále, Panovníka a Vlastníka, vyjadřuje víru v Kristovu smrt a Jeho vzkříšení, vyznává svoji hříšnost a víru v odpuštění skrze Kristovu Oběť. Křest je vnějším vyjádřením toho, co se již stalo v srdcí věřícího člověka a dodává tomu platnost. Křtem je věřící připojen Duchem Svatým k Božímu lidu, stává se součástí Kristovy církve - "Těla Kristova."  

Poznámka 1: Pokřtěni mohou být také novorozené děti, neboť Bible svědčí o tom, že i novorozeňátko (ba dokonce plod v tělu matky) může vyznávat Krista a chválit Boha. Zde je potom důležitý postoj víry rodičů. Dítě pak má v dospělosti právo dar křtu přijmout, či odmítnout.

Poznámka 2.: Církev má také právo  vydat věřícího zpátky do světa pro zjevný, evidentní a v pokání nevyznaný vážný hřích,  "vydat jeho tělo Satanu", jedná se skoro o něco jako "odkřtění", kdy se Církev distancuje od jednání svého člena.

Poznámka 3: Křest není nezbytnou podmínkou ke spasení křesťana. Může se například stát, že věřící uvěří, ale zemře dříve, než stačí přijmout křest. Jestliže však věřící má možnost přijmout křest a bez vážného důvodu jej odmítne, odmítne tím i dar Spasení, neboť začíná žit v neposlušnosti Kristu, v nevěrnosti Kristu, nedůvěře Kristu a tím také v nevěře Kristu.

Křestní otázky:
1) Přijímáte Ježíše Krista za svého Krále, Vlastníka a Panovníka? Uvěřili jste ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za Vás na Golgotském kříži, byl vzkříšen a nyní sedí u pravice Boha Otce?
2) Přijímáte Boží Zákon Ježíše Krista jako dobrý a prospěšný pro Váš život, vyjadřujete touhu se tomuto Zákonu pdořizovat ve svém denodenním životě?
3) Vyznáváte Svoji Hříšnost a přijímáte skrze pokání dar Boží Milosti odpuštění a očištění?
Nechť v těchto postojích setrváte až do smrti. Amen.

Obrazné přirovnání 1: Křest jako svatba s Kristem. Při svatbě se ženich přiznává ke své nevěstě a nevěsta ke svému ženichovi, jedná se o vnější vyjádření toho, k čemu již došlo v srdcích snoubenců, toto vnější vyjádření pak dodává jejich vnitřnímu rozhodnutí pečeť platnosti. Žel, mnoho křesťanů vyznává styl podobný životu na hromádce, kdy se k ničemu nezavazují a nechává si volné dveře k případnému útěku a revidování svého rozhodnutí.

Obrazné přirovnání 2: Křest jako pohřeb starého člověka a vzkříšení člověka nového. Jedná se o vyjádření Znovuzrození. A propo, vážený čtenáři, už jsi byl na takovémto svém pohřbu?

Starozákonní pozadí: Přechod Izraelců Rudého moře a později řeky Jordán.

Fáze křtu:
1) Křest v Duchu Svatém (t.j. Duchem Svatým): Uvěření Křesťana, Jeho Obrácení k Bohu, uznání Ježíše Krista za Svého Panovníka, Vlastníka Svého života a přijetí Jej za Svého Osobního Spasitele. Změna smýšlení ohledně sebe sama, své hříšnosti i změna smýšlení ohledně Bible, Božího Zákona. Toto vše vzniká v srdci člověka jen a pouze působením Ducha Svatého, jedná se o projevy křtu Duchem Svatým (zničení starého života ponořením se v Duchu Svatém)

2) Křest ve Vodě (t.j. Vodou): Vnější vyjádření vnitřního prožitku znovuzrození, obrácení, křtu v Duchu Svatém.

3) Křest v Ohni: Jedná se o svědectví víry křesťana v okamžiku jeho (mučednické?) smrti

Vážený čtenáři, vítám Vás u nového seriálu blogu Bohu a Světu, který se snaží co nejstručněji a nejjednodušeji vysvětlit a charakterizovat základní pojmy a učení křesťanské víry tak, jak jim z Bible Svaté rozumí autor tohoto blogu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář