Stručné učení o Spasení

24. březen 2013 | 13.20 |

Charakteristika: Spasení je Boží dar  Milosti přijímaný živou vírou v Ježíše Krista, živou věrností Ježíši Kristu, živou důvěrou Ježíši Kristu.   To znamená přijmout Ježíše Krista za svého Krále, Vlastníka a Panovníka ("Ježíš Kristus je Pán") a uvěřit v srdci, že Kristus zemřel na Golgotském kříži za mé viny a hříchy, byl mrtvý, vložen do hrobu, a třetí den vstal z mrtvých ("Ježíš Kristus je Spasitel.") a žít životem ve věrnosti a důvěře Pánu Ježíši Kristu a Jeho Zaslíbením. Živá víra, živá věrnost, živá důvěra se tedy projevuje v denodenním lidském životě.  Milost Spasení je nesouzení věřícího Božím Spravedlivým soudem, neboť na jeho místě byl odsouzen někdo jiný - Ježíš Kristus.

Obrazné přirovnání: Golgotský kříž je jako hromosvod, který "uzemňuje" Boží Hněv od věřícího. Na kříži je v Kristově smrti zničen lidský hřích, dlužní úpis svědčící proti věřícímu.

Vážený čtenáři, vítám Vás u nového seriálu blogu Bohu a Světu, který se snaží co nejstručněji a nejjednodušeji vysvětlit a charakterizovat základní pojmy a učení křesťanské víry tak, jak jim z Bible Svaté rozumí autor tohoto blogu

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář