Rejstřík: Cesta, Clark, Cranmer, Cyrilové

31. prosinec 2010 | 20.38 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "C"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně.

Písmeno: A, B

Calderón de la Barca, Pedro: Významný katolický španělský barokní dramatik a básník žijící v sedmnáctém století. Stoupenec absolutismu. Ve svých dílech se zajímal o etiku a křesťanské hodnoty, zabývá se náboženskými a filozofickými problémy své doby, zaznamenává rozklad dvořanstva a církevního vysokého kléru. Napsal přibližně dvě stě her, mezi jeho nejvýznamnější patří:

Dáma skřítek
Paní a služka
Tichá voda břehy mele
Lékař své cti
Zalamejský rychtář - téma rovnosti cti.
Divotvorný kouzelník
Život je sen

Linky: http://www.spisovatele.cz/pedro-calderon-de-la-barca a http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x

Slovníček: Čarodějnické procesy...

30. prosinec 2010 | 14.04 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čar - čtvr" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dnes například o čarodějnických procesech, čtvrtých křížových výpravách včetně té proti husitům, čtvrté přikázání, čtvrtý den stvoření, a tak dále... Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C...

Čarodějnické procesy: Procesy, které rozpoutali křesťané různého vyznání v době od patnáctého do osmnáctého století proti tzv čarodějům a čarodějnicím, nejčastěji nevinným ženám, které nějak vybočovali z řady: Buď krásou, nebo ošklivostí, bohatstvím, duševní chorobou anebo třeba zvláštní fyzickou anomálií - stačilo mateřské znamínko anebo bradavice. Domnělé čarodějnice a domnělí čarodějové byli tvrdě trestání: Bývalí upalování, přičemž před smrtí bývali dlouhodbě vystaveni mučením, aby vyzrazovali další a další domnělé provinilce. Čarodějnické procesy stáli sice na Starém zákoně, kde v knihách Mojžíšových je Boží příkaz: Nenecháš čaroděje, čarodějnici na živu (Exodus 22,14). Avšak je třeba poznamenat, že takto pochopený verš byl vytržen z biblického kontextu. Jedná se totiž o starozákonní příkaz. Židé doby Starého zákona měli být obrazem Boží spravedlnosti, Božího hněvu, aby na jednání židů  bylo zřejmé, jaký má Bůh postoj k hříchu a ke hříšnosti, že hřích není nic, nad čím se dá jen tak mávnout rukou. Ale křesťany Nové smlouvy Bůh volá k jinému jednání: Aby byli obrazem Boží Milosti. Stejně jako křesťanům přinesla Oběť Ježíše Krista nezaslouženou Milost od trestu za hřích, který na sebe vzal Boží Syn, tak právě takovouto milost měli křesťané za povinnost dávat dále. Jinými slovy, Ježíš Kristus umíral na kříži i proto, aby čarodějnice nemuseli být upalování. Křesťané proviňující se hony na čarodějnice se provinili právě proti Kristovi oběti, proti Jeho Tělu za ně lámanému a proti krvi za ně prolévané. Pohrdli nezaslouženou milostí a rozhodli se spoléhat před Bohem na svou spravedlnost. Čímž sebe sama uvrhli pod Soud Boží.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 210x

Slovníček: Celibát, cesta, církev, císař

29. prosinec 2010 | 07.53 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů: Písmeno "C" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dnes si například přiblížíme pojmy:  Celibát, církev, císařství atd...

Písmeno: A, B...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 200x

MP3: Pas ovečky určené k zabití

28. prosinec 2010 | 21.47 | rubrika: Audio MP3

Vážený čtenáři, posluchači,

rád bych Vám nabídnul k poslechu záznam ze skupinky nad Biblí na téma: "Pas ovečky určené k zabití" - na základě Zachariáše, 11. kapitoly:

http://www.ulozto.cz/7146491/muller-skupinka-28-12-2010-pas-ovce-urcene-k-zabiti-zacharias-11-mp3

Trochu jsme se dotkli i ekologie, moci člověka zničit zemi, mluvili jsme i o světu bez Boha - bez Lásky a bez Milosti. Zkráceně řečeno: O pekle

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Rejstřík: CB, JB, BJB nebo G.W.Bush

27. prosinec 2010 | 17.15 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Boo až Bys"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně.

Písmeno: A, B

Boom, Corrie ten: (1892 - 1983), Spravedlivá mezi národy, nizozemská křesťanka, autorka duchovních knih. Od roku 1942 ukrývala její rodina židovské uprchlíky, přičemž je neobraceli na víru, ale snažili se jim poskytovat košér jídla a prostor pro svěcení sabatu. Po udání v roce 1944 byli zatčeni, její sestra byla zastřelena, Corrie sama prošla třemi koncentračními tábory, než byla "administrativní chybou" propuštěna, při čemž nedlouho potom byli v táboře Ravensbrück, kde pobávala, postřílena všechny  ženy jejího věku. Po válce se vrátila do Holandska a začala pořádat celosvětově přednášky o holocaustu, ale i o křesťanství, lásce a odpuštění. wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Corrie_ten_Boom

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (4x) | přečteno: 335x

VBBII: To je moje hanba, ne Vaše...

26. prosinec 2010 | 15.04 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Tichan nabízí Drahomíře rámě, ta jej vděčně přijímá. Oba jdou mlčky, pohlceni vlastními myšlenkami. Tichan si však povšimne jedné věci. Jeden družiník se zahleděl na Drahomířino bříško a odplivnul si. Ano, už i přes volný vdovský šat jde poznat probouzející se nový život. A pochopí, pochopí vše.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 83x

Rejstřík: Bileám, Boháček i Bonifácové

25. prosinec 2010 | 18.50 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Bib až Bon"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně.

Písmeno: A, B

Bibi, Asie: Pětačtyřicetiletá žena, palestinka, mučednice, obžalovaná z hanobení proroka Mohameda, hrozí ji trest smrti, prezident ji již jednou omilostnil, ale soud jeho milost zase zrušil.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 155x

Krásné a požehnané Vánoce!

24. prosinec 2010 | 05.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Krásné a požehnané Vánoce,
bohatou "nadílku" všem,
kteří celý rok "nezlobili"
a byli hodní,

příjemné chvíle s
trávené s rodinou
a i duchovní chvíle
prožité s Bohem!

Narodil se Spasitel Světa, veselme se!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x) | přečteno: 224x

Rejstřík:Beltšasar,BenediktXVI i Beltémská kaple

23. prosinec 2010 | 10.20 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Bel - Bet"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Dnes se například seznámíme s Beltšasarem, s Benediktem XVI a navštívíme místa jako Betlémskou kapli, Betsaidu či vesničku Betanii.

Písmeno: A, B

Beltšasar, Daniel: Starozákonní prorok žijící v době babylónského zajetí v šestém století před Kristem. Jeho jméno Daniel bylo židovské a znamenalo: Bůh je můj soudce (nebo: obhájce), jméno Beltšasar pak dostal na dvoře babylónského krále Nébukadnesara, zanamená: Marduku, jeho život zachovej. Tímto způsobem jej chtěl babylonský král připravit o víru v Hospodina a Jeho Požehnání. Avšak, v judaistické kultuře jméno není otázkou toho, jak člověka ten či onen nazývá, ale obsahu srdce, otázkou osobnosti člověka, toho nejvnitrnějšího Já, co dělá Františka Františkem, Pepíčka Pepíčkem, či Venouška Venouškem. Tento svévolný akt krále Nebúkadnesara tedy nemohl mít nejmenší vliv na vztah mezi Dabielem a Hospodinem, pokud by tato změna neovlivnila negativním způsobem samotného Daniela.... Tento prorok byl do babylonského zajetí  přesídlen možná již jako dítě či mladík společně s králem Jojákínem v první vlně deportace, v roce 597 před Kristem (ale možná již v "nulté" vlně v roce 605 př.n.l.). Možná pocházel z královského rodu davidovců. Spolu se svými třemi přáteli (Azarjášem , Míšaelem a Chananjášem) byl vybrán pro službu v královských úřednických službách, při čemž se vyšvihnul až na místo odpovídajícímu současnému premiérovi. Insipiroval knihu nesoucí jméno Daniel..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 146x

Slovníček: Bohatství, bolest, Bůh, být v Kristu

22. prosinec 2010 | 17.22 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů: Bog - být 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dnes si například přiblížíme pojmy:  Bohatství, bolest, Bůh, být v Kristu...

Písmeno: A, B...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 192x

Slovníček: Beránek, bible, bláznivá zvěst...

21. prosinec 2010 | 19.00 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů: Be - Bliž

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dnes se například podíváme na Beránka, řekneme si něco málo o Bibli a uslyšíme Bláznivou zvěst.

Písmeno: A, B...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 252x

Mocné skutky Boží v našich životech

20. prosinec 2010 | 05.00 | rubrika: Audio MP3

Milý návštěvníku,

přikládám audio záznam (41 minut) slovíčka ze skupinky nad Biblí na téma "Mocné skutky Boží v našich životech," zamyšlení nad textem z Matoušova evanglia, 11. kapitoly.

Link na ztažení zde: http://www.ulozto.cz/7027768/muller-skupinka-19-12-2010-mocne-skutky-wma

Bůh Vám požehnej dnešní den!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 125x

VBBII: Musíme se rozloučit?

19. prosinec 2010 | 20.00 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Musíme se rozloučit?"

Bohuslavě se zaleskne slza v oku.

"Ano musíme, pro tuto chvíli..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 77x

Revize Slovníčku i Rejstříku

18. prosinec 2010 | 19.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Jak tak potupuji ve Slovníčku a Rejstříku, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah. Krok za krokem se mi to nějak rozšiřuje. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Hesla uvedená v tomto článku vložím i do již zveřejněných částí,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 66x

Rejstřík křesťanských jmen - Barj -Bedř

17. prosinec 2010 | 13.54 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík křesťanských jmen osobností, zaměpisných názvů a náboženských společností:  "Barj - Bedř"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku křesťanských názvů. Dnes bych Vás rád  seznámil s Josefem Barnabášem, apoštolem Bartolomějem, sv. Basileem, Bat-Šebou, s Thomasem Becketeem a Bedřichem ze Strážnicem, a staneme se svědky Bar Kochbova povstání.

Barjezus, Elymas: Kouzelník pracující v městě Páf na ostrově Salamíny v době prvotní církve. U místodržitele Sergia Paula se snažil pomluvit Apoštola Pavla, za což si odnesl Boží prokletí: Oslepnul a museli ho z jednacího sálu odvést. Příběh je zapsán v knize Skutků apoštolů, ve třinácté kapitole.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 163x

Rejstřík křesťanských jmen - Baa - Barb

16. prosinec 2010 | 19.00 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík křesťanských jmen osobností, zaměpisných názvů a náboženských společností:  "Baa - Barb"

Písmeno: A

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku křesťanských názvů. Povíme si něco o "vlastníku dobrého jména," připomeneme si Balduina I. a ukončíme Fridrichem Barbarosou. Na společnou, dnes trošku kratší, výpravu Vás srdečně zvu...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (3x) | přečteno: 245x

Slovníček křesťanských pojmů: Ar - Báz

15. prosinec 2010 | 19.00 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů: Ar - Báz

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Nuže, v dnešním dílu začněme od písmenek "Ar" :-). Například se zamyslíme nad askezí, povíme si něco o babtismu, postavíme si Babylónskou věž, navštívíme Basilejský koncil a přiblížíme si heslo Bázeň před Hospodinem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 214x

Slovníček křesťanských pojmů: A - pokračování

14. prosinec 2010 | 18.33 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů: Antisemitismus, Apokalyptická literature, Apoštol...

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Nuže, pojďme od písmene "Á" :-).

První díl si můžeme přečíst zde: http://bohu-a.svetu.cz/14248-slovnicek-krestanskych-pojmu-a.html

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (2x) | přečteno: 222x

Rejstřík křesťanských jmen - písmenko "A"

13. prosinec 2010 | 05.00 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík křesťanských jmen osobností, zaměpisných názvů a náboženských společností - písmenko "A" - pokračování

Předešlý díl. Tentokráte si připomeneme například biskupa Ambrože, proroka Ámose, Antiocha Epifana, Armádu spásy, Aurelia Augustina, svaté Anežky, Azarjáše - AbedNega a další...

Amasjáš: Král jižní Judeje, vládnul (796 př. n. l. až 767 př. n. l.), syn krále Joáše z Davidovské dynastie. Panovat začal po násilné smrti svého otce, bylo mu dvacet pět let. Úspěšně bojoval s Édomity, avšak prohrál válku se Severním Izraelem, při které byl ohrožen samotný Jeruzalém. Přijal kult édomského náboženství. kvůli kterému byl posléze svržen a zavražděn. Příběhy tohoto krále jsou uvedené v druhé knize královské, ve 14. kapitole a v knize druhé Paralipomenon, 25. kapitole. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amasj%C3%A1%C5%A1

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3.24 (54x) | přečteno: 1.985x

VBBII: Žít jako poustevník...

12. prosinec 2010 | 17.32 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Rád bych tento rok odešel do lesů, žít jako lovec, žít jako poustevník..."

Tichan pokýve hlavou. Něco takového čekal.

"Už ses rozhodl, viď?"

Také Václav pokývá hlavou. Schůzky se kromě Tichana účastní i kněžna Drahomíra, Mstina a Podiven. Posledně jmenovaný se cítí hodně nesvůj. Ještě si nezvykl, že se stal součástí této vysoké společnosti, nejužšího kruhu kolem knížete, Stojí opodál a raději se dívá z okna. To Mstina bojuje se stehnem kachny, nějak me dneska tato pochoutka vzdoruje.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 133x

Rejstřík křesťanských jmen - písmenko "A"

10. prosinec 2010 | 19.12 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík křesťanských jmen osobností, zaměpisných názvů a náboženských společností - písmenko "A"

Tak na tento dnešní článek jsem se těšil celý den :-). Při psaní včerejšího příspěvku mně má manželka upozornila, že  je škoda, jak jsem se jaksi vyhnul osobnostem z Bible, při čemž na "A" se jich tam objevuje více a dokonce i tak významní, jako Adam, Ábel či Abraham. Uznal jsem, že má pravdu a někde uvnitř zablikal nápad udělat kromě slovníčku křesťanských pojmů i rejstřík křesťanských jmen. Tak, pojďme na to, čeká nás pímenko "A"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 201x

Slovníček křesťanských pojmů: A...

9. prosinec 2010 | 20.56 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů: A - Amen, Anděl, Antikrist...

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Nuže, pojďme od písmene "Á" :-).

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 166x

Varování církvi...

8. prosinec 2010 | 19.07 | rubrika: Audio MP3

Slovíčko z manželské skupinky, 30.11.2010, na téma: Varování církvi, na základě z evangelia Jana 16 kapitoly a proroka Agea první kapitoly:

http://www.edisk.cz/stahni/22127/Muller_Manzelska_Skupinka_30-11-2010

Aaa, tak zmylena neplati :-) Edisk chce penízky, omlouvám se, něvěděl jsem to.

Tak aktuální link je zde:

http://www.ulozto.cz/6868666/muller-manzelska-skupinka-30-11-2010-bozi-varovani-pro-dnesni-cirkev-jan-16k-ageus-1k-wma

Požehnaný čas!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 82x

Vším mohu být...

8. prosinec 2010 | 05.00 | rubrika: Slovíčko

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Fp 4,8...

Tento verš je jedním z nejznámějších biblických veršů. Avšak také snad bývá tento verš nejčastěji vytrhován z kontextu a bývá mu podsouván jiný smysl, než má.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 172x

1204: Dobytí Konstantinopole...

7. prosinec 2010 | 05.00 | rubrika: Zaujalo mne.

V roce 1204 dobyla vojska čtvrté křížové výpravy křesťanskou východně - ortodoxní Konstantinopol a na území Byzantské říše  založila několik latinských křižáckých států. Byzanská říše sice přežila v Nikey a v roce 1265 dobyla Konstantinopol zpět, ale křižácká akce tragickým způsobem oslabila tuto Východořímskou říši, která se pak po necelých dvou stech letech stala snadnou kořistí pro osmanské Turky.

A ač se to z učebnic dějepisu nezdá, cílem této výpravy vůbec nebyla Konstantinopol. Dobytí tohoto hlavního města křesťanského Východu bylo jaksi dílem omylu, řetězem událostí, který, když se dal jednou do pohybu, již nešel zastavit. Pojďme se na tento příběh podívat a poučit se z něho.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 809x

VBBII: Své slovo již dal a nelze ho vzít zpět...

6. prosinec 2010 | 17.45 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Přichází jaro a spolu s ním se do Prahy vrací veselí a zpěv. Pod vedením notáře Michala přijíždí velké poselstvo z Řezna, od biskupa Tutona. Na jeho počest se Praha obléká do slavnostního roucha. Vystoupení kejklířů, zápolení družiníků, hudba, zpěv, to vše vítá vzácné hosty.

Neboť Michal nepřijel s prázdnýma rukama, ale s bohatými dary. Nejprve biskupův vyslanec předává dar nejvzácnější: Rámě svatého Víta. Ve slavnostním procesí se pak tato relikvie ukládá do kostela Panny Marie, kde každý poutník dostává příležitost uctít světce i Boha pokleknutím a políbením.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 64x

Peníze na charitu...

5. prosinec 2010 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Diskutují spolu muslimský imán, křesťanský kněz a židovský rabín, kolik peněz dají na charitu.

Imán se hluboce zamyslí a pak prohlásí: "Víte co, uděláme na zemi velký kruh, stoupneme si doprostřed a vyhodíme všechny peníze k nebesům. To, co spadne dovnitř kruhu, věnujeme na charitu, to, co spadne mimo, to si necháme..."

Kněz pokývá hlavou: "Návrhm imána je velice rozumný, ale trochu bych ho poupravil. Uděláme na zemi velký kruh, stoupneme si doprostřed a vyhodíme všechny peníze k nebesům. Avšak to, co spadne mimo, to věnujeme na charitu a to, co spadne dovnitř, to si necháme..."

Rabín zavrtí hlavou: "Ne, ne, mám lepší plán. Vyhodíme všechny peníze k nebesům a Bůh si už vezme, kolik bude chtít..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

Papež a prezervativy: Povolil papež prostituci?

3. prosinec 2010 | 09.00 | rubrika: Co týden dal.

Českem jde fáma, že papež učinil nějaké přelomové převratné vyjádření ohledně prezervativů. V podobném duchu jsem dokonce slyšel někde mluvit samotného slovutného doktora pana Radima Uzla, podle kterého papež údajně povolil takovéto používání. Já osobně jsem však pochytil trošku něco jiného.

Papež, podle mého názoru, vyjádřil něco v tom smyslu, že při pouliční prostituci, což samo o sobě je jednání neslučitelné s křesťanskou morálkou, je menším zlem použít tuto ochranou pomůcku, jejíž použití je samo o sobě neslučitelné s katolickou morálkou. Jedna a zároveň jedna je v logické algebře stále jedna. Když sečteme jednání neslučitelné s morálkou s jednáním neslučitelné s morálkou, výsledkem je pořád jednání neslučitelné s morálkou.

Nazval - li něco papež menším zlem, neznamená to, že to nazval dobrem. Že takovémotu jednání dal svůj souhlas či své požehnání. Se stejnou logikou může pan Uzel tvrdit, že papež povolil pouliční prostituci a bude se plést stejně, jako se plete teďka...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 114x

Posedlost "Jsem Eva" je docela dobře psychiatricky

2. prosinec 2010 | 09.48 | rubrika: Polemiky

Posedlost "Jsem Eva" je docela dobře psychiatricky léčitelná...

Bylo nebylo, za devatero hory a devatero řekami,  v jedné neznáme době v neznámé zemi, v jedné rodině, jednoho dne, se narodila holčička, říkejme ji třeba "Eva." 

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 196x

Občas si Bůh zamiluje i bezbožného bídáka

1. prosinec 2010 | 21.19 | rubrika: Polemiky

"Já nemohu být spasen," řekl mi na english campu jeden kluk, mladý muž, "na tom jsem moc velký bídák..."

Na tuto jeho větu jsem si vzpomněl v průběhu diskuze, která proběhla, nebo ještě možná probíná, na webu granosalis.cz. Jistě, Bůh nenávidí hřích a nenávidí hříšníky. Ale občas, občas si zamiluje i bezbožného bídáka. O tom svědčí například příběh patriarchy Jákoba, který je popsán v knize Genesis...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 171x