Leden 2013: Domácí události...

7. únor 2013 | 11.00 |

Biblické verše měsíce:
+ Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. (Kazatel 10,6)
+ Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kazatel 11,1)
+ Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. (Izajáš 5,20)
+ Což budeme přijímat od Boha dobré, a zlé přijímat nebudeme? Job 2,10b

 
Citát měsíce:
1) Olomoucký arcibiskup Jan Graubner: "...stojí za to v prvním kole dát hlasy i těm, kteří se do druhého kola nedostanou. Myslím si, že stojí za to, aby lidé ukázali podporu podobně smýšlejícím." - http://www.krestandnes.cz/article/arcibiskup-jan-graubner-k-prezidentske-volbe-vybirejme-dle-postoju-kandidatu/21854.htm
 
Přísloví měsíce:
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..
 
Kázání měsíce:
Tento měsíc neudělováno
 
Přednáška měsíce:
1) Jiří Beneš: Kniha Genesis - http://portal.cb.cz/archiv/Audio%20MP3/Seri%C3%A1ly
- Dovolte mi jenom malou poznámku. Se zájmem poslouchám přednášky pana br. Beneše na téma knihy Genesis. A ač si br Beneše hluboce vážím jako předního českého hebrejistu a starozákoníka, přesto bych si však "troufnul" s ním polemizovat v jedné věci.
Br. Beneš správně upozorňuje, že první kapitoly Bible mají přesah do současnosti, správně kritizuje extrém brát je jako mrtvou historii, avšak myslím si, že vstupuje do extrému přesně opačného: Fakt, že příběhy mají přesah do dnešní situaci, jakoby pro něj byl důvodem popřít historicitu prvních kapitol Bible jako takových.
Tento postoj se mi však, osobně, nezdá správný. Vždyť i mne osobně, například, DNES velice oslovuje oběť Pána Ježíše Krista. Vždyť to byli i mé DnEŠNÍ hříchy, které TEHDY Krista přivedli na kříž. Kristův kříž pro mne nese ovoce i dnes: To ovšem neznamená, že ukřižování Krista NENÍ historickou událostí.
Druhý příklad spatřuji ve slavení svátku Pesach. Židé byli vyzívání, aby každý rok, znovu a znovu, prožívali příběh Exodu. Měli si uvědomovat, že to není jenom o jejich otcích, ale je to i o nich. To i je vysvobodil Bůh z Egyptského otroctví, ne pouze jejich otce. Ale to však neznamená, že se exodus historicky nestal - naopak, PRÁVĚ PROTO, ŽE SE UDÁL, právě proto má ten starodávný příběh přesah i pro syny těch, kteří TENKRÁT z Egypta odcházeli.
Příliš samozřejmě se předpokládá, že co má poetický a obrazný význam, to nemá význam faktický. Vezměme si třeba, jak Kristus proklel fíkovník: Jedná se o historickou událost, která má i svůj poetický, obrazný výraz, který přesahuje tu danou událost.
Biblické texty nesou mnohovrstevní význam.

Pan Beneš správně klade důraz na vrtsvu, která nese význam přesahu do dešních dnů, ale osobně se domnívám, že chybně pomíjí nebo podceňuje tu vrstvu, která si nese i onen historický smysl a význam, vrstvu, kterou například reflektuje i samotný Apoštol Pavel v listu Římanům, anebo také Bůh v desateru skrze Mojžíše v první generaci čtenářů těchto kapitol, kde odkaz na sedm stvořitelských dnů patří k jakémusi vyznání víry tehdejší generace.
Autor správně zdůrazňuje, že zpráva o stvoření má dosah do DNEŠKA posluchačova života, ale sám upadá do druhého extrému, ve kterém zpochybňuje, že ten dosah do dneška má právě ona historická událost, poetickým způsobem vyprávěna.

 
Slovíčko pro děti měsíce:
 
Česká křesťanská osobnost měsíce:

 
Křesťanský politik:
 
Křesťanský počin měsíce:
1) Bratrská jednota babtistů: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2468313&mode=nested&order=0&thold=0
 
Křesťanská kniha měsíce:
1) Milost ve vztazích + Ozvěny Izajášova volání + Slovo na cestu s poznámkami - http://www.casd.cz/index.php?ID=5907
 
Křesťanský blog / komentář / článek:
1) Olin Kadlec: O původu Církve Bratrské - http://olin.pise.cz/189649-o-puvodu-cirkve-bratrske.html
2) Ignác Pospíšil: http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/313947/Krize-cirkve-Trapne-setkani.html
3) Vlastík Fürst: Slepá spravedlnost a amnestie - http://vlastikfurst.blog.idnes.cz/c/315289/Slepa-spravedlnost-a-amnestie.html
 
česká křesťanská umělecká osobnost / událost / počin
 
 
Český politik měsíce:
1) Viktor Paggio za držení slova: http://www.novinky.cz/domaci/289295-paggio-chtel-odchod-lidem-do-opozice-odstoupil-z-funkce-mistopredsedy.html

2) Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg za první kolo prezidentské volby
- vedlejší nominace: Miloš Zeman za vítězství ve druhém kolem
 
Politický blog / článek / komentář

1) Čestmír Kubát: Dvojí občanství kandidátů na prezidenta ČR - http://www.blisty.cz/art/66821.html
2) Ludvík Hovorka: Pane prezidente, ústavní činiteli - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ludvik-hovorka.php?itemid=18675
3) Jan Kasal: Miloš není zločinec a Karel není ideál - http://kasal.blog.idnes.cz/c/315885/Milos-neni-zlocinec-a-Karel-neni-ideal.html
4) Tomáš Tožička: Nevolnictví nebo republika - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-tozicka.php?itemid=18716
 
 
Politický blog o zahraničních událostech
 
 
 
Politická událost měsíce:
1) Přímá volba prezidenta
2) Podpora Miloše Zemana od ČSSD pro druhé kolo - http://www.novinky.cz/domaci/290081-cssd-doporucila-volit-v-druhem-kole-zemana-dienstbier-ne.html
 
Umělecká osobnost:
 
Kulturní počin:
 
 
Obecná osobnost:
 
Obecný blog:
1) Tomáš Kouřim: Nevolím menší zlo -  http://kourim.blog.idnes.cz/c/314822/Nevolim-mensi-zlo.html
2) Tomáš Sokol: Amnestie s otázkou, kterou ale nikdo nepoložil - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sokol.php?itemid=18598
3) Vojtěch Navrátil: Nedokážu ho volit - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vojtech-navratil.php?itemid=18818
 
 
 
Obecná událost / počin
1) Částečná amnestie prezidenta václava Klause a premiéra Petra Nečase - http://www.novinky.cz/domaci/289043-prezident-klaus-vyhlasil-dilci-amnestii.html ;

2) Prezident Václav Klaus: http://zpravy.idnes.cz/navrat-dvou-ceskych-studentu-z-chile-ds2-/domaci.aspx?c=A130129_201351_domaci_klm
 
Fotografický blog:
 
Rozhovor měsíce:
 
Křesťanský rozhovor měsíce:
 
 
Vzdělávací / vědecký / technický blog / článek:

 
Sportovní osobnost / počin:
1) Jan Matura - http://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/clanek/445565-matura-znovu-triumfoval-cesky-skokan-na-lyzich-vyhral-dalsi-zavod-svetoveho-poharu.html#section-artcl
 
Písnička měsíce:
1) Szidi Tobias: Ésik az esö csendesen - http://www.youtube.com/watch?v=KJoD-_JDbYo

 
Vnitřní hrozba měsíce:
 
Vzpomínka měsíce:
+ Jiří Raška: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ra%C5%A1ka
 
RIP:
+ Karel Čáslavský - http://www.novinky.cz/kultura/289086-zemrel-karel-caslavsky.html
+ Jiřina Jirásková - http://kultura.idnes.cz/zemrela-jirina-jiraskova-0hk-/filmvideo.aspx?c=A121127_115300_filmvideo_jaz
+ Alena Honková - http://sport.lidovky.cz/nahle-zemrela-nadejna-volejbalistka-honkova-mela-plicni-embolii-pw6-/ln-sport-ostatni.asp?c=A130107_104505_ln-sport-ostatni_vrb
+ Petr Hübner: http://www.novinky.cz/kultura/289582-zemrel-petr-hubner-dlouholety-herec-vychodoceskeho-divadla.html
+ Michael Hofbauer, "Osvald" z "filmu Lucie, postrach ulice"
+ Jiří Vícha - http://sport.idnes.cz/zemrel-legendarni-hazenkar-jiri-vicha-d8b-/hazena.aspx?c=A130114_163451_hazena_rou
+ Oldřich Kulhánek - http://kultura.idnes.cz/zemrel-oldrich-kulhanek-0wg-/vytvarne-umeni.aspx?c=A130128_101755_vytvarne-umeni_ob
+  Jiří Kulvejt - http://zpravy.idnes.cz/soudce-jiri-kulvejt-zkolaboval-v-budove-vrchniho-soudu-v-praze-pvh-/domaci.aspx?c=A130129_144200_domaci_jav
 
Křesťanská RIP:
 
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře