Paul Washer: O manželství I

2. únor 2013 | 19.42 |

Kázat o manželství vzbuzuje Bázeň.

Představte si, že jsem majitelem nějaké velké firmy, a vy pro mě pracujete. Ale nepracujete moc efektivně. Kvůli Vám jsem přišel o nějaké zakázaky, snížila se produktivita. A já bych to přesto s Váma ještě pár let vydržel a snažil Vás všelijakým způsobem přetvořit do dobrého pracanta. A stále bych měl naději, že s Vámi budu moci spolupracovat i nadále. A i kdybyste jakkoliv selhali, zbytečně bych z toho nedělal velký cirkus. Ale kdybyste byli můj nejlepší zaměstnanec a celý příjem moji firmy by závisel na Vás, ale zároveň by jste byli mým zeěm, který by zacházel špatně s moji dcerou, na světě by nebylo místo, kde by jste se přede mnou schovali.

Příkladem se snažím ukázat následující: Máte bázeň ve své službě? Pyšníte se tím, že jste dobrým služebníkem Nejvyššího Boha? Nemyslete se, že Vaše služba je světoborná věc. Mějte se však na pozoru, jak jednáte s Jeho dcerou. Protože Vám chci ukázat, že i když pro Vás Vaše služba může zamenat více než Jeho dcera, neznamená to, že to tak vnímá i On.

Vyrostli jsme v době velkých kazatelů velké služby velkých činů, velkých kazatelů říkajících velké věci. Při tom každý hlupák může způspobit, aby církev rostla. I hlupák může být výřečný. Duchovní život muže může být ovlivňována spousty vlivů. Většina těch vlivů však není budující. Ale jestli chcete poznat spiritualitu muže, kouknětě se na Jeho ženu. Pozorujte, jak jedná v její přítomnosti. Když nikdo další není v místnosti.

Římanům 12. kapitola: 1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Všimněme si, Boží vůli mimo jiné charakterizuje skutečnost, že je dokonalá. Není vyvedená z rovnováhy, nýbrž je dokonalá. Nemá žádnou chybu, žádný nedostatek, žádnou vadu, není jednostraná, je prostě dokonalá. V tomto světle posuďme vychloubání některých kazatelů: "Musel jsem obětovat svoji rodinu kvůli své službě... Kvůli své službě nemám dost času věnovat se rodině..." Když však toto říkáme, vyslovujeme tím, že Boží Slovo není pravdivé. Popíráme to, co Bůh říká v tomto oddíle. Boží Vůle je dokonalá. To znamená, že nemůžeme popřít jednu oblast Boží vůle jinou oblastí té samé Boží vůle. Když z Velké Milosti ti dal Bůh manželku, pak je jeho vůle, aby ses o ní řádně staral.

Ta samá Boží vůle, protože je dokonalá, tě pak nikdy nemůže vést tak, abys ji pro svou službu Bohu, zanedbával, protože pak by popřela sebe samu. Jestliže tento proncip nevládne ve Vašem manželství, pak se musíte zastavit a zeptat sebe sama, jestli svou "službou Bohu" opravdu budujete království Boží, nebo své.

Podívejme se na to. Kolikrát jsem takto slyšel mluvit muže, že pro svou službu obětovali svou rodinu. A při tom si neuvědomí, že zlořečí Bohu, když toto říkají: Oni totiž tvrdí, že Boží vůle není dokonalá. Je absurdní říkat, že nemám čas na své děti, protože sloužím Bohu.

První věc, kterou musíme pochopit, spočívá ve skutečnosti, že Bůh – ten nás nepotřebuje. Někoho to může naštvat, ale mne to osvobozuje. Boží králoství se nezhroutí, jestliže zemřu dříve, než toto kázání dokážu. Služba Bohu není závislá na Vás. Nemáte zodpověnost jít sloužit, aby jste zachráňovali Boží dílo. Prostě musíme být poslušni. Poslušnost znamená spokojit se s Božím Vedením. Věřím tomu, že lidé, kteří zanedbávají svou rodinu z těchto pseudosvatých pohnutek, ve skutečnosti nejsou spokojeni s místem, kde je Bůh postavil.

Mohl bych jmenovat mnoho "velkých" kazatelů, kteří odsoudili mnoho křesťanů a služebník, protože se ptali: Nemáš velkou službu? Tak to je s Tebou špatné! Představují si, že čím má pastor větší sbor, tím je duchovnější. Toto však není žádné biblické měřítko. V amerických sborech se často stává, že manželé cítí tlak křesťanského společenství, aby se účastnili velkých služeb (evangelizací, vysílání křesťanských rádií...), právě na úkor času budování manželství. Avšak tímto tlakem, těmito "dobrými úmylsy," pouze dláždíme cestu do pekel.

Byl jsi věrný Boží Vůli? Ne vždy budeme mít viditelný úspěch z toho, když budeme činit dobré věci z Boží Vůle. Podívejme se na proroky: Činili skutky Boží vůle, avšak "věřící" lid je ukamenoval. Tolik služebníků a pastorů měři svou poslušnost a chození Bohem ne tím, jestli jsou věrní v celistvé Boží Vůli, ale pouze tím, že se dívají na svou službu a na její vnější úspěch. Toto musíme mít na mysli, když přemýšlíme o manželství. Nejdříve tedy musíme pochopit, že tato pouta vnějšího úspěchu jsou falešná a brání nám stát se dobrými manželi. Musíme se učit být poslušni dokonalé, celistvé, Boží Vůle za všech okolností.

Kolik mužů z Bible, velkých patriarchů, mělo nepořádek ve své rodině. Chtěli by jste, aby král David Vám přednášel o manželství? A co Abrahám? Nebo Izák? Jákob? Před Božím trůnem neobstojíme na základě našeho úřadu. Důležité jsou jiné věci. Bohu mnohem více záleží na Své dceři, kterou nám svěřil za manželku do naší péče. Duchovní úřad je neosobní věc, Bůh může promlouvat i srkze oslici. Manželství však berme velice osobně.

Původní nahrávka: http://media.sermonindex.net/14/SID14501.mp3

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář