Ješua Sírachovec: O dobré ženě...

31. květen 2010 | 13.59 |

Blaze manželovi dobré ženy,
počet jeho dnů bude dvojnásobný.
Statečná žena působí svému muži radost,
naplní jeho léta pokojem.

Dobrá žena je dobrý podíl;
za podíl ji dostanou ti,
kdo se bojí Hospodina.

Ať bohatý či chudý,
je dobré mysli,
a v každé době má úsměv na tváři.

Půvab ženy je potěšením pro jejího muže
a její schopnosti osvěžují jeho kosti.
Darem od Hospodina je žena tichá,
ničím nelze zaplatit její ukázněnou duši.

Nad všechen půvab je cudnost ženy,
čistota její duše se nedá ničím vyvážit.
Jako slunce vycházející na výsostech Hospodinových
je krása dobré ženy ve spořádaném domě.

Jako lampa svítící na posvátném svícnu
je půvabná tvář na ztepilé postavě.
Jako zlaté sloupy na stříbrném podstavci
jsou ladné nohy na pevných chodidlech.

Synu, uchovej si zdraví v květu svého mládí
a nedávej cizím ženám svou sílu.
Když sis vybral nejúrodnější díl z celého pole,
sej vlastní símě s důvěrou ve svůj dobrý původ.

Tak budou tvoji potomci kolem tebe
a v jistotě dobrého původu se rozrostou.

Z knihy Ješuy Sírachovce, 26. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře